Kljub vsem omejitvam bo tudi letos stekla prodaja božičnih dreves. Regionalni ponudniki imajo pester izbor vseh velikosti in mnogih drevesnih vrst.

Celovec Božič vsekakor bo. Tudi na koncu leta, ki je postreglo z množico odpovedi. In tudi tokrat bo sveti večer mogoče praznovati z božičnim drevesom, po možnosti s takim iz domačih, koroških gozdov. Med prodajalci božičnih dreves sta že leta Toni Pirmann s Štefančeve domačije na Vesavi pri Kotmari vasi in Franc-Jožef Smrtnik iz Kort, župan občine Železna Kapla-Bela.

Toni Pirmann bo drevesa, ki so zrasla na okoli 750 m nadmorske višine na Gurah, od 14. decembra do svetega večerja popoldne prodajal na celovškem sejmišču. »Naše stojnice bodo morale biti malo večje, da zagotovimo primerno razdaljo, seveda pa bo treba nositi maske in upoštevati vsa pravila, da se virus ne bi širil,« pravi Pirmann. Zanj pomeni prodaja božičnih dreves dodaten vir zaslužka na kmetiji, vsako leto jih proda do 300, kot posebnost pa omogoča strankam, da si drevo v rastiščih na Vesavi označijo in potem posekajo sami. »Tedaj, ko se jim zdi prav, na primer, ko je polna luna.« Štefančeva kmetija že desetletja prodaja svoje pridelke tudi na celovški tržnici in neposredno na domu. »Na celovškem placu se vidi, da je ljudi očitno strah, prihaja jih manj, zato pa smo več kupcev imeli pri nas doma.«

Že trideset let božična drevesa prodaja družina Smrtnik iz Kort. Kot vsako leto jih bo mogoče od 10. decembra srečati v Vetrinju pri Sparu in Billi ter v Železni Kapli pri Zadrugi. »Mislim, da bodo ljudje za božič letos bolj doma in bodo morda zato še bolj obujali stare običaje, k družinskemu praznovanju pa sodi tudi drevo,« pravi Franc-Jožef Smrtnik, ki upa, da bodo ljudje zato drevesa kupovali pri domačih ponudnikih. Kupcem Smrtnikovi ponujajo štiri vrste dreves različnih velikosti – domačo smreko, modro smreko, skalno jelko in nordijsko jelko.