V nedeljo, 12. novembra 2023, je Pevsko društvo Sele vabilo na slavnostni koncert ob 70-letnici obstoja. Vabilu so se odzvali številni prijatelji petja in glasbe od blizu in daleč. Spored so poleg Mešanega pevskega zbora in Otroškega zbora PD Sele oblikovali gostje in prijatelji: pianist Tonč Feinig & saksofonist Edgar Unterkirchner ter Tamburaški ansambel iz Loč pod vodstvom Erike Wrolich. Mešani pevski zbor je pod vodstvom Romana Verdela, ki to nalogo v Selah opravlja že 32 let, pripravil zanimiv niz pesmi na temo štirih elementov: zrak, voda, ogenj in zemlja. Na koncertu je zbor tudi krstno izvedel pozdravno pesem izpod peresa Romana Verdela. Otroški zbor pod vodstvom Mirje in Barbare Oraže je navdušil publiko s svojim prisrčnim in pestrim nastopom. Tonč Feinig & Edgar Unterkirchner sta navdušila tako s svojim sporedom kakor tudi kot povezava med posameznimi pesmimi mešanega zbora. Tamburaški ansabel Loče je kot vedno lepo zasviral s svojo pevovodkinjo Eriko Wrolich, ki jih vodi 46 let! Tudi to je izredna številka, ki jo je treba omeniti. Moderatorja Alexander Mak in Simona Roblek sta publiko popeljala skozi spored in zgodovino društva. »S pogledom nazaj pa se hočemo ozreti tudi v bodočnost – mi vsi smo odgovorni za to, da bo slovenska pesem med Košuto, Setičami in Obirjem ostala živa,« je v svojem pozdravnem govoru dejala predsednica društva Marija Oraže. Koncert je izzvenel s skupno pesmijo »Ob reki Dravci«.