Prosvetno društvo Lipa je 7. maja po dveh letih premora vabilo na vigredni koncert v velikovški društveni kulturni dom. Goste je pozdravil predsednik PD Lipa Martin Kuchling, zapeli pa so jim vokalna skupina Lipa, mladinska skupina Lipov cvet, mlada Instrumentalna skupina Gattersdorfer Volksmusik in moški kvartet Gattersdorfer Viergesang.