Bratje Smrtnik, MePZ Sele in Oktet Suha so obiskali Slovence v Argentini, danes, 21. julija, ob 19.30 pa bosta v Selah koncert in razstava v znamenju argentinskih spominov.   

Kot prvi je leta 1992 gostoval pri argentinskih Slovencih mešani zbor J. P. Gallus skupaj z ansamblom Drava. Leta 1996 so navdušili slovensko skupnost v objemu južnoameriških Andov Bratje Smrtnik,  ki jih je spremljal Trio Korenika, leta 2009 pa Oktet Suha skupaj s Triom Lipusch. Na turneji Smrtnikovih bratov se je porodila zamisel, da obiščejo argentinske Slovence tudi pevke in pevci iz Sel, kar se je zgodilo leta 1998. Glavna organizatorja turneje zbora izpod Košute od 13. do 31. avgusta 1998 sta bila, tako piše v Našem tedniku (11. 9. 1998), odbor Pevskega društva (PD)  Sele s tedanjim predsednikom in sedanjim selskim županom Heribertom Kulmeschem na čelu ter pevovodja Roman Verdel. Tako so se začeli krepiti stiki, poleg tega tudi mladinska srečanja z argentinsko skupino RAST. Prav tako je na Koroškem že gostoval zbor iz Mendoze, mdr. leta 1996 v Selah na povabilo selskega zbora.

Do argentinskega večera v Selah danes, 21. julija, ob 19.30 je prišlo zaradi ponudbe, da bi Lučka Oblak Čop iz Buenos Airesa, ki je zdaj razstavljala na več krajih v Sloveniji, prišla s svojo fotografsko razstavo tudi na Koroško. Kot primeren kraj se je ponudila farna dvorana v Selah, ker so ravno letos obnovili razstavni prostor. Umetnico bo predstavila Verena Koršič Zorn. Ob odprtju razstave bosta kulturni spored poleg Mešanega zbora PD Sele oblikovali tudi pevski skupini Bratje Smrtnik in Oktet Suha.  Prav tako se bodo z nastopom predstavili maturantje Rast 52 iz Buenos Airesa, ki so po maturi na bivanju v domovini svojih prednikov v Sloveniji. Prav na ta dan bodo obiskali tudi Koroško, kar jim vsako leto organizira KKZ.           

Reportaža Našega tednika o turneji Selanov po Argentini