Korošica Elisabeth Köstinger iz Labotske doline je poslanka ÖVP v Evropskem parlamentu in zdaj generalna sekretarka Ljudske stranke. Je glavna koroška kandidatka Liste Kurz.

 

Prognoze za ljudsko stranko »Lista Kurz«, katere glavna koroška kandidatka ste, so zelo obetavne. Kaj to pomeni za vas osebno?

Elisabeth Köstinger: Kakor dolgo so samo prognoze, zame to še ne pomeni nič. Edino, kar šteje, je rezultat na večer volitev. Ozračje v deželi je dobro, doživljamo veliko podpor, toda to ozračje je treba šele spremeniti v glasove. Sama se trudim za vsak prednostni glas, ker sem doživela v Evropskem parlamentu, kaj pomeni biti opremljen z mnogimi glasovi. Nastopaš lahko močno in jaz bi na Dunaju rada bila močan glas za Koroško.

Kaj se obeta pozitivnega po dobrem volilnem rezultatu vaše stranke za Avstrijo v legislativni periodi 2018 – 2023?

Jasnejše ko bo naročilo volivcev Sebastianu Kurzu, večja bo možnost za spremembe. Če bi na volitvah prišlo do dveh ali več enako močnih strank, bo nevarnost velika, da se bodo v koaliciji med seboj hromile in bo vladal zastoj. Mi smo izdelali 280 strani obsegajoč program in se zavzemamo za preporod in spremembe. Če na kratko strnem: kdor dela, naj ne bo na slabšem. V tej deželi naj bi bilo spet mogoče, da si nekaj ustvarimo. Naj bo delavec ali podjetnik, kmet ali medicinska sestra. Razrešiti moramo končno krizo beguncev in z njo povezane probleme migracije in pot, ki jo je ubral Sebastian Kurz, dosledno nadaljevati.

Kaj lahko pričakujem kot Avstrijec in prebivalec Koroške?

Če strnem na Koroško in podeželski prostor: ustaviti moramo odseljevanje in podeželje pripraviti na prihodnost. To gre le z delovnimi mesti in Koroško moramo narediti spet privlačno za podjetja. Z izboljšano infrastrukturo, izgradnjo digitalizacije in odstranitvijo birokratskih ovir. Na Dunaju živi že enako število Korošcev kot v Celovcu. Mnogi bi se radi vrnili, a ne najdejo delovnega mesta. Razbremeniti hočemo tiste, ki so primorani nositi veliko davčno breme. Znižati torej hočemo davek od dohodka v spodnjih treh davčnih stopnjah in tudi oprostiti plačila davkov 1.500 evrov za vsakega otroka, da razbremenimo družine.

V avstrijski manjšinski politiki je po postavitvi dvojezičnih napisov na Koroškem prišlo do zastoja. Podpor manjšinam že nad 20 let niso več prilagodili. Bi vlada pod kanclerjem Kurzom to pomanjkljivost odpravila?

Naše narodne skupnosti so bistven del avstrijske identitete, kulture ter raznolikosti naše dežele. Naloga republike pri podpiranju narodnih skupnosti je, da dolgoročno zagotovi ohranitev jezikov in kultur. Moja izrecna osebna želja je, da se v naslednji zvezni vladi diskutira o prilagoditvi podpor narodnim skupinam.

Kaj je bistvena razlika med »staro« in »novo« ljudsko stranko? Po čem vas bomo pri morebitni novi odgovornosti lahko merili?

Zahteva Sebastiana Kurza je bila, da Ljudsko stranko postavi na novo in širše. V preteklosti se je marsikaj izjalovilo zaradi
togih struktur in minimalnih kompromisov. Odkar je stranko prevzel Kurz, se je veliko premaknilo. Šli smo med ljudi, jim prisluhnili in skupaj s prizadetimi ter številnimi strokovnjaki zasnovali naš volilni program. Ne – kakor druge stranke – v strankarskih centralah temveč v dialogu z ljudmi. Odprli smo stranko in sprejeli v naš tim nove glave od zunaj. Tako so na zvezni listi le kandidati, ki še nikoli pri parlamentarnih volitvah niso na zvezni ravni kandidirali za Ljudsko stranko. Strokovnjaki na svojih področjih, ki želijo prispevati svoj delež. Uspelo nam je vzpostaviti pravo gibanje z medtem več ko 150.000 podporniki.

Katere koalicijske opcije bodo volitve po vašem prinesle?

Najprej ima besedo volivec. Zatem bo največ odvisno od tega, kdo bo prvi. Mi jasno poudarjamo, da bomo govorili z vsemi in nato ugotovili, s kom moremo svoj program najbolje uresničiti. Kar je novo pri teh volitvah: SPÖ koalicije s FPÖ ne izključuje več.

ÖVP se jasno izreka za Evropo in vi ste poslanka v parlamentu EU. Kaj mora EU storiti, da bo zagotovila in krepila svoj nadaljnji obstoj?

Kot goreča Evropejka sem prepričana, da v prihodnosti potrebujemo močno Avstrijo v močni EU. Potrebujemo jasno novo usmeritev v EU. Zavzemamo za Evropsko unijo, ki se ukvarja z velikimi izzivi in ne z majhnimi. Ne sme biti, da EU ne uspe zaščititi naših zunanjih meja, gostinci pa dobivajo predpisano, kakšno barvo mora imeti pomfri.

Kaj bo težišče vašega dela po volitvah? Kateri so najbolj pereči izzivi za avstrijsko politiko?

Važno je, da naslednja vlada hitro začne delati. Prihodnje leto bo Avstrija predsedovala EU. Priložnost za Avstrijo, da sooblikujemo EU po naših predstavah. Tudi na področju migracij je treba veliko storiti. Ilegalne migracije želimo ustaviti in zahtevamo zgornjo mejo »nič«. Okrepiti moramo pomoč na kraju samem in izboljšati življenjske pogoje ljudi.

Kaj želite svojim koroškim rojakom obeh jezikov posebej sporočiti?

Avstrija bo 15. oktobra odločala o svoji usmeritvi za prihodnost. Ali poimenujemo izzive, pred katerimi je naša dežela, ali pa jih zamolčimo. Ali zapademo v strah, ali pa poiščemo rešitve in priložnosti za našo deželo. Sebastian Kurz, jaz in mnogi drugi smo se odločili povedati resnico, nakazati rešitve ter optimistično in odločno stopiti v prihodnost. Veselili se bomo, če bodo naši Korošci in Korošice šli del poti skupno z nami.

 

Elisabeth Köstinger

se je rodila 22. 11. 1978 v Wolfsbergu in živi v Šentpavlu v Labotski dolini.
Od leta 2009 je poslanka ÖVP v Evropskem parlamentu, kamor je bila leta 2014 znova izvoljena.
Maja letos je postala generalna sekretarka stranke in kandidira
15. oktobra za državni zbor.