Philip Kuchar je koroški glavni kandidat SPÖ, Manuel Jug pa kandidira za socialdemokrate kot pripadnik slovenske narodne skupnosti in bi se veselil tudi prednostnih glasov.

 

Turbulence, zlasti še v zadnjih dneh, so za SPÖ vse drugo kot razveseljive. Nekateri pričakujejo celo, da bodo socialdemokrati pristali na volitvah na tretjem mestu. Tudi hud poraz nemških socialdemokratov ni ravno spodbuden za vašo stranko. Ste se že spoprijaznili s porazom na volitvah 15. oktobra?

Philip Kuchar: Ostajam slej ko prej optimističen. Kar zadeva volilni izid v Nemčiji: Avstrija in Nemčija štejeta med najbogatejše države na svetu. Razlika med njima pa je: v Avstriji smo se vedno zavzemali za blaginjo za vse ljudi, medtem ko so v Nemčiji uvedli službe za en evro, pokojnine pa so v primerjavi z Avstrijo za 40 odstotkov nižje. Tu se vidi razlika, ali so na krmilu konservativci ali pa socialdemokrati. Če ima mnogo ljudi upravičeno vtis, da ne profitirajo od gospodarskega razcveta, je posledica volilni izid, kot je bil v Nemčiji. Kar zadeva zadnje dogodke, ki jih povezujejo z našo stranko, pa želim poudariti: ostajam pri tem, kar sem že rekel na začetku volilnega boja – neumne strani na facebooku so ravno tako nepotrebne kakor velika stojala s plakati in umazani volilni boj. Za koroško SPÖ so slej ko prej merodajni osebni pogovori z volilkami in volilci in prošnja, da nam zaupajo.
Manuel Jug: Kljub nerazveseljivim dogodkom ostajam optimističen. V ospredju naj bo program, ki je po našem prepričanju najboljši za blaginjo avstrijskih državljanov.

Odkod črpata optimizem?

Jug: Ozračje je dobro, sotrudniki SPÖ so zelo motivirani.
Kuchar: Zvezni kancler Christian Kern jemlje skrbi in strahove resno in skrbi za konkretne rešitve.

Kakšne so te?

Kuchar: V številnih osebnih pogovorih z zveznim kanclerjem ljudje čutijo, da ne gre za volitve nekje na oddaljenem Dunaju, temveč za pomembno odločitev, ki zadeva življenje vsakega posameznika. Gre za vprašanje dela za mlade in starejše ljudi, za zagotovitev pokojnin, za otroške vrtce in za oskrbo starih. Za vsa ta področja lahko zvezni kancler Kern ponudi konkretne načrte.

Pričakovanje koroške SPÖ za oktobrske volitve?

Kuchar: Leta 2013 smo bili najmočnejša stranka (SPÖ je dosegla 32,4 % oz. prirastek za 4,3 %, op.). To hočemo doseči tudi na oktobrskih volitvah Kot sem že poudaril: za nas so merodajni osebni pogovori. Do 15. oktobra hočemo obiskati 100.000 gospodinjstev na Koroškem – medtem ko ima Kurz za sabo bogate podpornike, ki v zahvalo za visoke finančne donacije pričakujejo, da bo uvedel med drugim 12-urni delovnik.

Veliko, če ne vodilno vlogo igra v volilnem boju vprašanje pribežnikov. V čem se razlikuje SPÖ od Kurza in Stracheja?

Kuchar: SPÖ se zavzema za stvarne rešitve, medtem ko Kurz in Strache podpihujeta strahove in izigravata ljudi. Linija deželnega glavarja Petra Kaiserja je jasna: zaščititi domače prebivalce ter pomagati tistim, ki so pomoči potrebni in so pripravljeni, da se integrirajo.

V primeru, da SPÖ ne bi postala najmočnejša stranka: se bo odločila za pot v opozicijo ali pa morda ostala v vladi, tokrat s FPÖ?

Kuchar: Zelo jasno kaže: če ne bomo prvi, bo zanesljivo prišlo do koalicije med Kurzem in Strachejem. To je razvidno že iz njunih volilnih programov.
Jug: V primeru volilnega poraza nam ne bo ostalo kaj drugega, kot iti v opozicijo. Rajši pa bi imel, da bi ostali v vladi, ker zagotavlja SPÖ pozitivno prihodnost. To je moje osebno mnenje.

Leta 2013 ste bili prvič izvoljeni v državni zbor. Kot tednik slovenske narodne skupnosti nas zanima:
kakšni so bili vaši manjšinskopolitični prispevki?

Kucher: Sooblikoval sem manjšinsko politiko v intezivnih stikih z zvezno svetnico Ano Blatnik in v stalnem dogovoru z deželnim glavarjem Petrom Kaiserjem. Zame sta v ospredju medsebojno spoštovanje in sožitje in da dojemajo slovensko narodno skupnost preko koroških meja kot obogatitev. Za to se hočem zavzemati tudi v naslednji zakonodajni dobi. Pri tem gre tudi za to, da preprečimo črno-modro koalicijo. Kaj lahko črno-modra koalicija pomeni, smo doživeli na Koroškem, ko so slovensko narodno skupnost zlorabljali za politične igrice. Prav tako se hočem zavzemati za podporo medijem, ki si prizadevajo za raznolikost.

Tudi za sistemsko financiranje tednika Novice?

Kuchar: To velja še prav posebej za časopise kot so to Novice.

In vaši cilji, gospod Jug?

Jug: Sedaj je v ospredju študij, sicer pa veljajo moja prizadevanja strankarski in manjšinski politiki. Strankarsko politično si prizadevam za sožitje v deželi, v manjšinski politiki pa za povišanje finančnih podpor za društva ter sistemsko podporo za Novice.

 

Philip Kucher (36)

Maturiral leta 2000 na Evropski gimnaziji v Celovcu, študent političnih komunikacij na Donavski univerzi v Kremsu ter gospodarskih ved na celovški univerzi, poslovodja koroškega Rennerjevega inštituta (2004-2007), leta 2013 prvič izvoljen v dr-žavni zbor, glavni kandidat koroške SPÖ na volitvah 15. oktobra 2017

Manuel Jug (20)

Doma v Selah, študent nemščine in matematike na celovški univerzi, član izvršnega odbora Zveze slovenskih organizacij, podpredsednik DESKAN (Delovna skupnost Narodne skupnosti v SPÖ, kandidat SPÖ v volilnem okolišu Celovec mesto-Celovec dežela (4. mesto) in na deželni listi