V hiši na Fromillerjevi ulici v Celovcu, v kateri ima sedež uredništvo Novic, v tretjem nadstropju domuje društvo Neustart. Nov začetek društvo ponuja izpuščenim iz zapora, ki enkrat tedensko prihajajo na svetovanje v hišo. Prostovoljke in prostovoljci so dobrodošli.

Kevin (psevdonim, ime uredništvu znano) je star 28 let, prihaja pa iz manjšega mesta na južnem Koroškem. V preiskovalnem zaporu je pristal zaradi nasilja nad nekdanjo partnerico. Na Koroškem, pa tudi drugod po Avstriji se izpuščeni zaporniki slej ko prej srečajo z društvom Neustart. To izpuščenim zapornikom pomaga pri ponovnem vključevanju v družbo, velik del aktivnosti pa je posvečen prevenciji nasilja, a tudi psihološki podpori žrtev. Tako se je z Neustartom seznanil tudi Kevin, ki na Neustart prihaja (za predčasno izpuščene zapornike je svetovanje obvezno in sodi k pogojem za izpust), da bi mu svetovanje »pomagalo naprej v življenju«. Že sedaj mu je pomagalo do uvida v bolestnost ljubosumja, ki je botrovalo njegovemu nasilju nad partnerico. 

Konec 70. let, v eri Kreisky, se je dolgoletni pravosodni minister Christian Broda zavzemal za družbo brez zaporov. To utopično zahtevo po družbi, v kateri bi bile ječe odveč, so resno vzeli predvsem avstrijski socialni delavci in jo zapisali v poslanstva organizacij, v katerih so delali. Tako tudi v Neustartu, ki se je tedaj imenoval še Društvo za svetovanje obsojencem in socialno delo. V njem je pred skoraj 40 leti nastopil službo Alfred Gschwendner, tedaj mlad, idealističen socialni delavec. Danes je Gschwendner vodja Neu-starta, tik pred odhodom v pokoj. Marsikaj se je spremenilo v tem času, le struktura klientov in vzroki za njihove obsodbe ne. Veliko večino med njimi še naprej sestavljajo moški med 16. in 40. letom starosti, ki so pred sodnikom pristali zaradi nasilnih deliktov. 

Neustart tesno sodeluje z zveznim ministrstvom za pravosodje, zaposleni prihajajo s področja socialnega dela, psihologije in mediacije, bistveni del Neustarta pa so tudi prostovoljke in prostovoljci. V Avstriji je Neustart pristojen za načrtovanje elektronsko nadzorovanega hišnega pripora (v nemščini Fußfessel). Kdor ima pred seboj zadnjih 12 mesecev zaporne kazni, kdor je bil obsojen na zaporno kazen enega leta ali pa se je znašel v preiskovalnem zaporu, se lahko poteguje za elektronsko nadozorovan hišni pripor. Neustart je v tem primeru najprej zadolžen za presojo primernosti posameznega klienta za tak ukrep, pa tudi za izdelavo nadzornega profila, ki vključuje tedensko načrtovanje vsakdana obsojenca. Ta lahko z »eletronsko  verigo« še naprej hodi v službo in ostane v svojem socialnem okolju. Podatki o gibanju vseh oseb v elektronsko nadzorovanem hišnem priporu v Avstriji se zbirajo in nadzorujejo v centrali na Dunaju. 

»Če bi le prej vedel, da je pomoč na voljo,« tako eden od letakov.

A tudi nikoli obsojeni prihajajo na Neustart. Gre predvsem za ljudi, ki so se pred sodiščem znašli zaradi groženj in nasilja v partnerski zvezi in jim je državno tožilstvo ponudilo izvensodno poravnavo škode. Če ta izvensodna poravnava med žrtvijo in storilcem uspe, se storilec izogne obsodbi. Tudi z družbeno koristnim delom se lahko predvsem mlajši, predhodno nekaznovani storilci lažjih kaznivih dejanj izognejo zaporu oziroma poravnajo svojo kazen. Pri tem lahko računajo na podporo in spremljanje Neustarta. Razveseljiv podatek, ki ga najdemo na spletni strani neustart.at, pravi, da kar 77 odstotkov njihovih klientov po opravljenem družbeno koristnem delu ne zagreši nadaljnjih kaznivih dejanj. Seveda pa niso vsa kazniva dejanja njihovih klientov taka, da bi bilo primerno soočiti storilca z žrtvijo.   

Kot rečeno, so bistveni del društva Neustart prostovoljke in prostovoljci, ki spremljajo eno tretjino vseh pogojno izpuščenih klientov. Ti prostovoljci in prostovoljke delajo v skupinah, na Koroškem so organizirani po okrajih. Predvsem v Velikovcu trenutno obstaja potreba po prostovoljkah in prostovoljcih. Vsak je zadolžen za spremljanje in nadzor do petih klientov, s katerimi so v stiku vsaj enkrat na mesec, za to pa prejmejo okoli 70 evrov. Prostovoljci večinoma skrbijo za mlajše obsojence, ki niso zagrešili težjih kaznivih dejanj. Zainteresirane osebe s socialnim čutom društvo Neustart prisrčno vabi, da se mu pridružijo. 

Kaj pa Kevin? V prihodnosti ga čaka trening socialnih veščin za preprečevanje nasilja, trenutno prihaja na individualne pogovore s svetovalko za pogojni izpust. Kot pravi, so mu tedenski obiski Neustarta pomagali obvladovati agresijo in ga usmerili na pot novega, drugačnega dojemanja sveta in ljudi okoli sebe. Konec koncev se geslo Neustarta glasi »Življenje brez kriminala. Mi pomagamo.«.