Bettina Kueznik, rojena Bric­man v Strpni vasi, že skoraj 14 let dela kot negovalka starejših v domu za ostarele v Velikovcu. Izšolala se je za frizerko, a je kmalu spoznala, da ta poklic ni zanjo. 

Bettina Bricman je Bettina Kueznik postala leta 2019 s poroko z možem Aleksandrom. Z njim in sinovoma Felixom in Moritzem živi v Dobu pri Pliberku, kjer sta z možem postavila hišo. Po ljudski šoli v Globasnici in srednji v Dobrli vasi, kjer se je izšolala za frizerko, je tri leta delala pri Mahle Filterwerk, zatem pa se je pri celovški Caritas izšolala za negovalko starejših. Odločilna za izbiro poklica je bila bolezen njenega deda, zaradi katere je potreboval nego. Nasploh je družina Bettini na prvem mestu. Vprašana po svojih vzornikih je dolgo razmišljala, nato pa kot vzornico navedla svojo svakinjo, ki ima štiri otroke in jo zelo občuduje. Pravi namreč, da vsakdana s službo in otroki z možem ne bi zmogla brez pomoči babic in dedov.

»Oba z možem odhajava iz hiše na delo ob pol sedmih in brez njihove pomoči ne bi mogla hoditi v službo, saj je ob sedmih zjutraj menjava nočne ekipe z dnevno, otroci pa ne bi mogli v šolo. Velika sreča je, da imamo dve babici, ki se izmenjujeta pri vožnji sinov v šolo. Delam dvanajst ur na dan, trideset ur na teden. Nočne službe so praviloma lažje od dnevnih, ampak tudi tu se pogosto zgodi, da kdo ne spi in hodi naokrog. Mož mi je v veliko oporo, saj prevzame gospodinjstvo in kuha, ko sem v službi. Pa tudi njegova starša, Zalka in Franc Kuežnik, nam poleg mojih staršev Monike in Hansa veliko pomagata.«

Starejši gospodje ob prihodu v dom radi komandirajo

Z Bettino Kueznik sva se sestala v kavarni v Velikovcu, kamor je ravno prispela s fizioterapije za križni del hrbtenice. Mislil sem, da so bolečine v hrbtu posledice njenega dela kot negovalke starejših, a Bettina pravi, da ji različna dvigala in naprave zelo olajšajo delo. Najtežje pri negi starostnikov je po njenih besedah to, da ljudje, na katere se naveže, slej ko prej umrejo. Obžaluje tudi, da pogosto nima na voljo toliko časa za varovanke , kot bi si želela, saj je dela v domu veliko. Katere pa so lepše plati njenega poklica? »Da nekaj dobrega narediš za stare ljudi v zadnjem obdobju njihovega življenja, kjer gledam na to, da se dobro počutijo in nimajo bolečin. Stari ljudje ti lahko veliko dajo, predvsem s pripovedovanjem o prejšnjih časih.«  Kakšni pa so odnosi med spoloma v domu? Bettina pravi, da predvsem ob prihodu v dom številni starejši gospodje zelo radi komandirajo »in jih je treba bremzati«. »Sčasoma se sicer pomirijo, a se vidi, da so bili navajeni, da imajo glavno besedo. Poleg tega ti gospodje radi vidijo mlade negovalke, mnogo raje kot starejše.« 

Ženske si želijo več miru

Svoj prosti čas 37-letna Bettina najraje preživlja v naravi, bodisi na sprehodih ali na vožnjah s kolesom, najbolj pa uživa, če ji čas dopušča druženje s prijatelji. Tega časa sicer nima veliko, saj sinova trenirata nogomet in obiskujeta gledališko šolo v Šmihelu, starejši sin poleg tega tudi glasbeno šolo, zaradi česar je z njima na poti »pet dni v tednu«. Kot pravi, otroci veliko potrebujejo in morata z možem, ki dela na cestni upravi v Labotu, z zasluženim denarjem varčno ravnati. 

Redne obiskovalke pliberškega jormaka politika ne zanima in ni včlanjena v nobeno stranko ali društvo. Naslednja prireditev, ki jo bo zagotovo obiskala, je celovški koncert Andreasa Gabaliera v začetku julija. Za katere težave žensk pa imajo moški premalo posluha? »Hm, recimo v domu imamo zakonski par, žena je v dom prispela pred možem in si je tam ustvarila prijateljski krog. Mož hoče pogosto k njej v sobo, želi si, da bi imela čas samo zanj, medtem ko si ona želi biti s prijateljicami, česar pa mož ne razume. Mislim torej, da si ženske želimo imeti več miru.«