V torek, 8. 10. 2019, ob 20. uri, smo v klubske prostore povabili iniciativo SKUP (Slovenski konsenz za ustavne pravice). Skupaj z Rudijem Voukom, Leno Kolter, Mirkom Messnerjem in Sonjo Kert-Wakounig smo razpravljali o vsebini iniciative in trenutni situaciji slovenske manjšine na Koroškem. V zadnjih skoraj stotih letih se je naša manjšina zmanjšala na samo še 20% takratnega števila. Vsaka in vsak lahko iz tega podatka izračuna, kdaj nas ne bo več. To ni višja matematika. Treba bo nekaj spremeniti, spet vstati in biti glasen. Že skoraj sto let čakamo na izpolnjevanje zajamčenih pravic, kaj šele, da bi se kot manjšina lahko ukvarjali s problematikami današnjega časa. 

10. oktobra 2020 bo stota obletnica plebiscita in senžermenske pogodbe. Koroš-ka bo morala oddati tudi stališče o situaciji in razvoju slovenske manjšine na Koroškem. Zaenkrat nima povedati velikokaj dobrega, še manj pa se ima hvaliti. To je naša priložnost, da premaknemo nekaj zaprašenih kamnov naprej. Čas je, da se Avstrija in Koroška zavedata bogastva dvojezičnosti in končno upoštevata in izpolnita neuresničene obveznosti.  

Študenkte in študenti podpiramo iniciativo in tudi vas prosimo, da jo podpišete. Že nekaj stvari smo kot manjšina začeli in dosegli s podpisi, naj nam uspe še to! Na spletni strani www.skup.at si lahko preberete spomenico, podprete iniciativo in tudi iztisnete podpisni list, s katerim lahko sami zbirate podpise. Vsaka podpora ima ogromen pomen, vsaka pomočnica in vsak pomočnik šteje. Potrebujemo civilno družbo, potrebujemo manjšino, ki potegne za isto vrv, ko gre za zajamčene ustavne pravice. Manjšinske pravice so človekove pravice!