Rudi Pavšič, dolgoletni predsednik Slovenske gospodarske zveze (SKGZ) v Trstu praznuje, v petek, 17. 6., svoj okrogli 70. življenjski jubilej.

Pavšič je prevzel vodenje SKGZ v zelo težkih časih, ko je slovensko gospodarstvo v Italiji doživelo s propadom Tržaške kreditne banke usodne udarce. Z osamosvojitvijo Slovenije je tudi na Tržaškem prišlo do obtoževanja, kdo so bili v bivšem režimu »boljši in kdo slabši« Slovenci. Vse te izzive je Rudi Pavšič reševal na svoj miren in empatičen način. Nikoli ni – čeprav sam zavezan levo liberalnim vrednotam – spregledal, da je manjšina široka in pluralistična tvorba, ki jo je treba ohraniti prav v vsej njeni politični širini. Tudi za to mu je predsednik Republike Slovenije podelil Red za zasluge, za izjemne zasluge in dolgoletna prizadevanja pri uresničevanju pravic slovenske manjšine v Italiji ter za neprecenljiv prispevek k uveljavljanju medkulturnega dialoga.

Na njegovo pobudo se je ustanovila manjšinska koordinacija vseh slovenskih organizacij iz Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške SLOMAK, ki je zelo dobro delovala, dokler niso nekateri ugotovili, da je delovanje njenega predsed-nika Pavšiča preveč uspešno in so delovanje s svojim vetom zamrznili. Dejstvo je tudi, da nekateri v Sloveniji niso bili najbolj navdušeni, da manjšina v odnosu do matične države nastopa kot enakopraven subjekt.

Pavšič je bil tisti, ki je navezal stike s predstavniki italijanske manjšine v Sloveniji in tudi delom tako imenovanih ezulov. Sodelovanje in sožitje sta mu bili pomembno vodilo pri njegovem delu.

Svojo  bogato politično pot je opisal v knjigi s pomenljivim naslovom »Izbral sem srednjo pot«, knjiga je bila  lansko leto predstavljena tudi v knjigarni Haček v Celovcu. Po politični upokojitvi se je vrnil k svoji prvi ljubezni  novinarstvu, kjer še danes v okviru Novega Matajurja bralce  razveseljuje s svojimi tehtnimi in aktualnimi prispevki.

Prijatelji iz Celovca in Ljubljane mu iskreno čestitajo, »ŠE NA MNOGA LETA«, dragi Rudi.