V sredo, 17.  januarja, je Dežela Koroška z velikim častnim znakom odlikovala gimnazijsko profesorico, razredničarko prvega Kugyjevega razreda na celovški Slovenski gimnaziji Olgo Gallob, upokojenega pedagoga, predsednika Slovenske športne zveze in košarkarskega kluba KOŠ Danila Prušnika ter višjega znanstvenega sodelavca Inštituta za narodnostna vprašanja (INV) v Ljubljani, politologa in politika dr. Borisa Jesiha.