Pesnik, lektor in prevajalec Dominik Srienc, višji znanstveni sodelavec Musilovega inštituta, je za svojo doktorsko disertacijo o Florjanu Lipušu osvojil 1. nagrado na nagradnem natečaju Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. 

Šlo je za razpis za diplomska, magistrska in doktorska dela (kategorija del s področja Slovencev v zamejstvu). Strokovna komisija je v tej kategoriji kot najboljše doktorsko delo prepoznala prav Srienčevo disertacijo »V besedni suhljadi«. O gestusu literarnega pisanja pri Florjanu Lipušu. 

Kako to, da je Dominik Srienc svojo disertacijo posvetil prav Florjanu Lipušu? »Po eni strani zato, ker sem vedel, da ob vseh obveznostih najdem kompromis med osebnimi interesi in interesi Musilovega inštituta. Po drugi strani pa smo leta 2017 na inštitutu pridobili rokopisno zapuščino Florjana Lipuša, ki je bila še povsem neobdelana in javnosti neznana. Vedno sem se že ukvarjal s procesi pisanja, s teorijo arhiva in pisanja, kar sem vse lahko povezal v disertaciji. Ko sem prvič v rokah držal rokopisni list iz Lipuševe zapuščine, me je to zelo nagovorilo.« Srienčeva nagrajena disertacija se delu Florjana Lipuša bliža z vidika materialnosti, procesov pisanja, posebej nastanka romana Boštjanov let: »Roman je izšel leta 2003, če si ogledamo material v arhivu, pa vidimo, da je Lipuš z delom na njem začel nekje leta 1997.«

Dominik Srienc se je leta 1984 rodil v Potoku pri Bilčovsu. Na Slovenski gimnaziji je maturiral leta 2003, nato pa pričel s študijem nemške filologije in slavistike na Dunaju in v češkem Olomoucu. Med študijem je na Dunaju delal na recepciji Korotana in kot knjižničar v Klubu slovenskih študentk*študentov na Dunaju. V Kirgiziji je po koncu študija germanistike preživel en semester, v Armeniji je kot lektor za nemški jezik delal leto dni. Na Dunaju je nato leto dni delal v arhivu Nacionalne knjižnice, nato je leta 2015 prevzel vodenje založbe Drava in se preselil na Koroško. Od leta 2016 je zaposlen na Musilovem inštitutu, kjer je pristojen za znanstveno delo, prireditve in zapuščine v arhivu. Pogoj za zaposlitev na Musilovem inšitutu je bil doktorski naziv, zato se je Dominik leta 2016 začel pripravljati na pisanje doktorata na celovški univerzi, kamor se je s tem namenom vpisal leta 2018 in zaključil doktorat leta 2022. Mentorja oz. doktorska oče in mati sta bila Anke Bosse in Andrej Leben. »Istočasno sem študiral, delal in se kot mlad znanstvenik udeleževal dodatnih izobraževanj, vmes sem postal oče, hkrati pa je izšla tudi monografija Literarna večjezičnost, to je bil res pester čas z nemalo dela.« Oče treh otrok, najmlajši ima komaj pet mesecev, s partnerko Anno živi v Celov­cu.