V priznanje za svoje zasluge in dosežke na znanstvenem, univerzitetnem in mednarodnem področju je Univ.-Prof. i.R. Dr. Gerhard Neweklowsky prejel častno listino mesta Celovec.

V priznanje za svoje zasluge in dosežke na znanstvenem, univerzitetnem in mednarodnem področju je Univ.-Prof. i.R. Dr. Gerhard Neweklowsky prejel častno listino mesta Celovec.

Mednarodno priznani jezikoslovec in slavist, upokojeni Gerhard Neweklowsky velja za enega najvidnejših predstavnikov avstrijske slavistike in je letos praznoval svoj 80. jubilej.

Od leta 1979 do leta 2000 je deloval kot ordinarij za slavistiko na Inštitutu za slavistiko Univerze v Celovcu, v letih od 2000 do 2006 pa kot ordinarij za slavistiko Univerze na Dunaju. V letih od 1995 do 1999 je bil vicerektor celovške univerze in v tej funkciji je prispeval pomemben delež k njeni internacionalizaciji.

S svojim obsežnim življenjskim delom, ki se ukvarja s celotnim slovanskim prostorom, predvsem z jezikom, jezikovno in kulturno zgodovino Slovencev, gradiščanskih Hrvatov (gradiščanskohrvaški delež publikacij je približno enako velik, kot je slovenistični) ter z južno in vzhodno slavistiko, je prof. Gerhard Neweklowsky v zgodovini avstrijske slavistike prispeval neizbrisen delež, ki je pomembno izhodišče za nadaljnje raziskovanje. 

Univ.-Prof. i.R. Dr. Gerhard Neweklowsky: »Zahvaljujem se za priznanje. Pred 40 leti sva z ženo prišla na Koroško, hitro sva se znašla, dobro sva bila sprejeta. Zelo pomemben mi je bil program ‘Erasmus’, ki sem ga uvedel na Univerzi v Celovcu. Vesel sem dejstva, da so na častni listini zapisani vsi dosežki, za katere mi je bila podeljena.«