Devetega julija je pri Pečniku na Pečnici praznovala svoj polokrogli 85-letni življenjski jubilej gospa Anni Ressmann p.d. Pečnikova Anni. Pečnikova domačija je po vsej pečniški fari znana kot izredno gostoljubna hiša, saj skrbi slavljenka za dobrobit številne družine ter vseh Pečnikovih gostov nasploh. Nad šestdeset let prepeva Anni v pečniškem cerkvenem zboru, v farnem socialnem krožku skrbi za redne obiske starejših faranov, raznaša farni list Kontakt, pobira za razne zbirke, tudi vaško kapelico in nekateri grobovi na pečniškem britofu zaznamujejo njene pridne, marljive in skrbne roke. Zelo rada obišče kulturne prireditve domačega kulturnega društva Jepa-Baško jezero in prebira NOVICE preko cerkvenega lista NEDELJE. Za polokrogli jubilej so ji pri slavju v gostilni Feichter-pri Kraclnu v Bekštanju zaželeli in zapeli vsi domači. Znanci in prijatelji ji kličejo vse ta buele, mnogo zdravja in veselja ter božjega žegna. Bog te živi.

Anica Lesjak-Ressmann