V spomin Josefu Guttenbrunnerju

Na svečanosti vrh Šajde sta jeseni 2017 občini Sele in Železna Kapla odkrili spominski kamen izjemnemu prijatelju koroških Slovencev – šolniku in politiku Josefu Guttenbrunnerju ob stoletnici njegovega rojstva.

Sele/ Obirsko Z odkritjem spominskega kamna na Šajdi sta se občini Sele in Železna Kapla želeli pokloniti človeku, ki je bil ljudem obeh narodnosti na južnem Koroškem globoko naklonjen. Šolnik in politik Josef Guttenbrunner se je zavzemal za ukrepe, ki bi izboljšali življenjske pogoje južnokoroškega prebivalstva, hkrati pa si je neutrudno in iskreno prizadeval za spravljivo ozračje in sožitje med obema narodoma na Koroškem. Vedel je, da je eden osnovnih pogojev za pravičen in enakopraven regionalni gospodarski razvoj predvsem ustrezna izgradnja infrastrukture na dvojezičnem ozemlju.
Eden sadov teh prizadevanj je cesta čez Šajdo, sedlo, ki povezuje Sele in Obirsko oz. južnokoroški občini Sele in Železna Kapla-Bela. Pred pol stoletja, leta 1965, ko je na čelu dežele bil Hans Sima in sta občini Sele in Železno Kaplo krmarila župana Herman Velik in Josef Lubas, je po Guttenbrunnerjevi zaslugi bila zgrajena cesta čez Šajdo in bila tudi prevzeta v deželno cestno omrežje.

O zaslugah koroškega rojaka in prijatelja koroških Slovencev, ki se je pogumno uprl Slovencem nenaklonjeni drži svoje stranke pred 50 leti, in spominih nanj sta na slovesnosti na Šajdi spregovorila župana Heribert Kulmesch in Franc Jožef Smrtnik, ki sta dala ter uresničila tudi pobudo, da se občini oddolžita spominu na Guttenbrunnerja s kamnom kot simbol za trajen spomin, ki bo pričal o izjemnem človeku in njegovih zaslugah za regijo.

Slovesnosti v nadmorski višini nad tisoč metrov so se poleg domačinov obeh občin udeležili Guttenbrunnerjeva sin in hči Herbert Guttenbrunner in Gerlinde Prill-Guttenbrunner, zvezna svetnica Ana Blatnik, predsednik koroškega deželnega zbora Rudi Schober, selski podžupan Nanti Olip in bivši župan Engelbert Wasner, predsednik SPZ Avgust Brumnik ter vrsta šolskih ravnateljev, učiteljev in predstavnikov javnega življenja.
Pevsko sta svečanost sta olepšala Moški zbor Valentin Polanšek in Tercet Sonido SPD Herman Velik.

 

Josef Guttenbrunner

se je rodil 28. 2. 1917 v dolini Krke v Šentpetru na zgornjem Koroškem.
Bil je šolnik in politik, predsednik deželnega šolskega sveta Koroške in predsednik koroškega deželnega zbora.
Kot iskren prijatelj obeh narodov v deželi, si je socialdemokrat in humanist Guttenbrunner neutrudno prizadeval za socialno pravičnost ter spravo med obema narodnostnima skupnostima na Koroškem.
Umrl je 31. oktobra 2000.