Imeniten »Mlad poletni večer« v Spodnjih Rutah

Spodnje Rute Ob zaključku letošnjega šolskega leta, v četrtek, 4. julija, so pripravili učitelj in učiteljici Slovenske glasbene šole na Koroškem Christian...

Pričevanja, razmišljanja in pesmi

Zgodbe, ki jih piše življenje, so mnogokdaj težko doumljive ter za človeški um in srce tako neskladne, da se jih z vsemi...

Tamburice, dalmatinske pesmi in ljudski plesi

Šentjanž Sedem skupin je z izbranimi pesmimi in plesi in s kakovostnim nastopom na dvorišču k&k centra odnosno stare šentjanške šole navdušilo...

Podnarjev stog odslej tudi koncertna dvorana

Poden Nad deset let že na prvo nedeljo v velikih počitnicah, letos je to bil 7. julij, Slovenski prosvetni društvi »Vrtača« v...

Nagrado si je delil s svojo 100-letno mamo

Bilčovs So pripadniki slovenske narodne skupnosti, ki veliko ustvarjajo, niso pa nikakor deležni zaslužene pozornosti, kaj šele zahvale s strani širše javnosti....

Jubilejno »zlato« maturitetno srečanje letnika 1969

Suha/Sveto mesto Julija leta 1969 so Ameriöani prviö poleteli na luno, mesec prej pa so v Celovcu dijaki in dijakinje 8. a...

Trg Milke Hartmanove postal kulturno središče

Libuče V ljudski šoli v Zgornjih Libučah,  zgrajeni leta 1876, so si nabrale prve šolske izkušnje tudi znamenite osebnosti – med njimi...

Umetniška inštalacija proti pozabi na Ljubelju

Ljubelj »Od leta 1995 potekajo tudi na koroški strani Ljubelja spominske proslave v spomin vsem ujetnikom koncentracijskega taborišča na obeh straneh Ljubelja,...

Prednaročila za novo pesniško zbirko Leva Detele

Celovec Nova knjižna zbirka Leva Detele Nočna vožnja v Jeruzalem ponuja presek skozi avtorjevo večdesetletno ustvarjanje. Ob izboru nekaterih preoblikovanih pesmi iz dosedanjih zbirk...

Je zadnji vitez znal tudi slovensko?

Bekštanj 12. januarja je minilo 500 let od smrti cesarja Maksimilijana I., ki je položil temelje habsburškemu svetovnemu imperiju. Rodil se je leta...
X