Ptuj/Tinje Na letošnjem natečaju Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju so kot običajno sodelovale tudi kmetije s Koroške in ponovno bile visoko odlikovane. Natečaj »Dobrote slovenskih kmetij« danes v mednarodnem merilu sodi med najbolj ugledne odre uveljavljanja in promoviranja kakovostnih kmetijskih izdelkov in slovenske koroške kmečke družine so pomemben člen tega natečaja. Iz leta v leto dobivajo najvišja priznanja in odličja.

Letos so z zlatimi in srebrnimi odličji in z znakom kakovosti bili odlikovani: 

Franc in Štefka Hirm, p.d. pri Šolarju v Gorenji vasi, Kristina in Marko Trampusch, p.d. Božičeva iz Doba, Nužej Wieser, p.d. Šubernik v Zgornjih Rutah pri Radišah, Manfred Enzi, p.d. Škof v Vogrčah, Janez Writz, p.d. Gražar v Štebnu, Reinhard in Gertrud Prutej iz Strpne vasi, ter Hanzi in Brigita Mikl, po domače Gams v Rikarji vasi pri Ločilu. Odličja jim je v nedeljo, 4. oktobra popoldne, v Domu Sodalitete izročila zbornična svetnica SJK DI Marinka Mader-Tschertou, predsednica Kmečko-izobraževalne skupnosti KIS.

Podelitve so se udeležili zbornični svetniki SJK Franc Jožef Smrtnik, Štefan Domej in Marjan Čik ter predsednik in podpredsed­nik Slovenske gospodarske zbornice Benjamin Wakounig in Feliks Wieser, bivši predsednik KIS Miha Zablatnik ter koordinator AGRASLOMAK, pobude za povezave slovenskih zamejskih kmetovalcev, Vladimir Čeligoj iz slovenskega kmetijskega ministrstva.

Frakcijski vodja SJK v koroški kmetijski zbornici Franc Jožef Smrtnik je vsem odlikovancem čestital za dosežene uspehe in poudaril pomen kmetijstva pri zagotavljanju prehrambene osnove in pri ohranjanju narodne identitete in  kulturne krajine. Ponovno je zahteeval osnovni dohodek za kmetice in kmete.

Po podelitvi sta Vladimir Čeligoj in snemalec Milan Skledar predstavila film »V objemu domovine«. Film prikazuje slovenske kmetije na Koroškem, v Porabju in Gorskem Kotarju ter v Furlaniji-Julijski krajini. Film odraža tudi pomen strokovnega povezovanja zamejskih kmetov, kar je tudi velika zasluga KIS. Čeligoj je predlagal, da bi tudi na Koroškem posneli podoben film.