Dva biča tolčeta po nas – italijanski in nemški. Pa sem kljub temu prepričan, da bomo s pomočjo slovenske vzgoje prodrli tudi v šole in cerkev.

Mario Gariup (leta 1976)

Ukve Pogled nazaj v leto 1976 ter v Naš tednik, ki je pisal: »V Ukvah v Kanalski dolini so govorili slovensko, italijansko in nemško. Med starejšimi je bilo znanje treh jezikov večje. Ti so se pač učili nemščine in itali-janščine v šolah – le slovensko se nikdar niso učili, ne v avstro-ogrski monarhiji, ne pod Italijo.  Slovenska narodna zavest se je v Ukvah ohranila predvsem zaradi tega, ker so bili prebivalci močno povezani s Slovenci v Trstu in Gorici. Ohranili so tudi svoj pevski zbor »Planika« in cerkvene obrede v slovenščini.«  

»Problemi« so se začeli, ko je novi domači župnik Mario Gariup  26. januarja  1976 prosil za uporabo učilnice, ki naj bi mu bila dodeljena za pouk sloven-ščine. Ravnateljstvo v Trbižu je dalo 2. februarja 1976 ustno dovoljenje – 14 dni pozneje, 16. februarja, pa je eksplodirala »bomba« po zaslugi gospe Liane Broccaioli, ki je otroke z učiteljem vred izgnala iz šole v imenu šolskega skrbnika iz Vidma (Udine). Tako imenovana »ukovska afera« je sprožila val protestov in je odmevala v mednarodni javnosti. Z župnikom Gariupum in njegovim sotrudnikom Venosijem se je  javno solidariziral tudi Narodni svet koroških Slovencev: tedanji predsednik NSKS Joško Tischler in osrednji tajnik Filip Warasch sta obiskala italijanskega generalnega konzula v Celovcu in mu predala protestno pismo.

Končno je potrebno dovoljenje iz Vidma le prišlo. (Privatni) slovenski pouk (v popoldanskih urah) se je mogel nadaljevati v poslopju osnovne šole – število učencev pa je bilo višje kot pred »ukovsko afero«. Zaključne slovesnosti leta 1977 se je udeležila tudi delegacija NSKS (Matevž Grilc, Filip Warasch, Karel Smolle, Nužej Tolmaier). V znak solidarnosti je otrokom podarila  mladinske knjige in zbirko pesmi Milke Hartman »Lipov cvet«.

Danes slovenščina na šolah v Kanalski dolini še vedno ni integrirana v italijanski šolski sistem. Neglede na to je pouk v Ukvah trijezičen (italijansko, slovensko, nemško). Glavnino financira občina, sofinancerja pa sta društvi »Mario Černet« oz. »Kanaltaler Kulturverein«.