Kropa Gibanje Kultura-Natura Slovenije za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine je razglasilo prejemnike priznanj Naša Slovenija 2018. To so Nacetova hiša v Puštalu pri Škofji Loki, Center za upravljanje z dediščino živega srebra v Idriji, Muzej jaslic Brezje, Pomnik miru Cerje na Krasu, zavod Nesseltal Koprivnik, delovna skupnost Geopark Karavanke, šentjanški kulturni center k&k ter med posamezniki tudi dolgoletni vodja Mohorjeve založbe Franc Kattnig.

Nagrajencem bodo priznanja podelili 6. aprila v kulturnem domu Alfreda Sirka v ribiški vasi Križ pri Trstu. Priznanja so delo akademskega slikarja Andreja Jemca.