Pliberk Po smrti dolgoletnega predsednika Kluba prijateljev lova, Frica Mirka Kumra, umrl je lani oktobra, je Upravni odbor KPL sklical volilni občni zbor za izvolitev novega predsednika. Za mesto predsednika sta kandidirala Franc Hirm in Janez Kaiser. 

Udeležba na občnem zboru je bila zelo močna. Po počastitvi spomina na Frica Mirka Kumra, ki je Klubu predsedoval skoraj štiri desetletja in bil njegov soustanovitelj, sta se oba kandidata predstavila udeležencem občnega zbora.

Oba sta dolgoletna člana in tudi odbornika Kluba. Hirm, samostojen podjetnik in mesarski mojster v Spodnji vasi pri Žvabeku, je doslej bil eden od treh podpredsednikov društva. Druga dva podpredsednika sta Foltej Hartmann iz Celovca in Mario Fratschko iz Globasnice. Kaiser, zaposlen na okrajnem glavarstvu v Velikovcu, pa je bil član Upravnega odbora KPL, je pa tudi tajnik Lovske družine Blato. 

Pri njunih načrtih in težiščih se kandidata nista bistveno razlikovala, saj sta oba poudarila pomen širokega sodelovanja z lovskimi ustanovami v deželi, to je s Koroškim lovstvom in v Sloveniji. Tu je treba omeniti Lovsko zvezo Slovenije, področne lovske zveze in krajevne lovske družine, saj je Klub z mnogimi najtesneje povezan. Brez sodelovanja na različnih ravneh in pri perečih lovsko-sonaravnih vprašanjih ne bo šlo, kajti tudi lov je danes pod družbenim drobnogledom in se lovci ter njihova stanovska zastopstva soočajo z najrazličnejšimi izzivi in vprašanji. Temu namenu pa naj služi izobraževalna ponudba. Kot stanovsko in strokovno zastopstvo slovenskih lovk in lovcev v deželi se Klub svojemu poslanstvu noče izneveriti.

Po tajnem glasovanju je bilo jasno, da je Janez Kaiser novi predsednik Kluba, ostali odborniki ostanejo v funkciji. Navzočim članicam in članom se je novi predsednik zahvalil za široko podporo in izkazano zaupanje in obljubil, da bo tako kot pokojni predsednik Fric Mirko Kumer deloval v duhu vzajemnosti in povezovanja ter strokovnosti in krepitve klubskega ugleda. Naslednji občni zbor Kluba  bo prihodnje leto.

Občnega zbora so se udeležili tudi predstavniki sosednje Koroške lovske zveze in Lovske zveze Slovenije.