V knjižnem centru Haček je 31. maja gostoval politolog Boris Jesih z Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani. Večer v organizaciji Slovenske prosvetne zveze je nosil naslov »Slovenci v Avstriji po treh desetletjih samostojne slovenske države«.

Dr. Boris Jesih je nekdanji državni sekretar v Uradu vlade RS Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, pa tudi nekdanji slovenski konzul v Monoštru. Poleg tega se v znanstvenem delu vrsto let posveča prav politološkim razsežnostim manjšinske problematike s posebnim ozirom na avstrijsko Koroško in Štajersko. Razpravo z njim je v knjižnem centru Haček povezoval Marjan Sturm, polemična izhodišča za razpravo je prispeval Janko Malle (s tezo, da je slovenska narodna skupnost na Koroškem za Slovenijo predvsem proračunski strošek). 

Jesih je najprej predstavil zgodovino meddržavnih odnosov med Avstrijo in Slovenijo, kakor so so se na področju varstva pravic slovenske narodne skupnosti na Koroškem izoblikovali po osamosvojitvi Slovenije. Ključna točka v teh odnosih je nastopila, ko je Avstrija Sloveniji priznala vlogo zaščitnice koroških Slovenk in Slovencev, a šele po tem, ko se je Slovenija zavezala, da bo v prihodnosti priznala nemško govorečo manjšino v Sloveniji. Jesih je dejal, da je odnose med Avstrijo in Slovenijo dolgo časa grenilo prav neuresničevanje člena 7 Avstrijske državne pogodbe, da pa so ti odnosi danes dobri tudi po zaslugi velikokrat kritiziranega kompromisa o dvojezičnih krajevnih napisih iz leta 2011. Izkušnja opravljanja funkcije državnega sekretarja ga je naučila, da imajo dobri bilateralni odnosi tudi pozitivne posledice za manjšino, pravi Jesih. 

Razprava, ki je sledila, je poudarila vlogo kulture pri utrjevanju slovenskega jezika na Koroškem, zagate z etničnimi in jezikovnimi identitetami ter pripadnostjo, pa tudi vedno večjo vlogo evropskih konvencij o manjšinskem varstvu. Verjet-nost, da bodo kdaj v bližnji prihodnosti Rusi, Američani, Britanci in Francozi (narodi držav podpisnic Avstrijske državne pogodbe) med seboj razpravljali o neuresničevanju člena 7 je namreč blizu ničli.