Regionalna lista SGS Gemeinsam – Skupno iz Šentjakoba se zaradi nezadovoljstva s SPÖ, ki ima večino v šentjakobskem občinskem svetu, odpoveduje trem mandatom in nepreklicno izstopa iz občinskega sveta.

Šentjakob v Rožu – Po besedah predsednika SGS Franca Baumgartnerja „tako ne gre več“. Nezadovoljni z načinom, kako SPÖ vodi občino, so se trije mandatarji, s katerimi je razpolagala SGS, nepreklicno odpovedali svojemu mestu v občinskem svetu.

Šentjakobskim socialdemokratom SGS v tiskovni izjavi očita goljufije pri sanaciji drsališča, nadzorovanje same sebe po odstavitvi poročevalca nadzornega odbora Hanzeja Stickra, nesmotrno porabo sredstev plebiscitarnega daru (90.000 EUR za betonska in gradbena dela), množenje referatov s tri na šest („približno 100 tisoč evrov dodatnih upravnih stroškov“) ter spletke v občinskem svetu glede zasedbe referatov in mandatov v občinskih odborih.  

Sodu je dno izbila občinska seja 6. julija. Kot piše SGS v svoji izjavi z dne 18. julija, je SPÖ „hotela z izjemno dvomljivimi metodami doseči, da občinski svetnik ÖVP prevzame tako mandat v občinskem svetu kot tudi referat, potem ko je frakcija ABS zapustila občinski svet“, a tudi to, da bi „občinska svetnica FPÖ prevzela mandate v odborih, ne da bi prej privolila“ v to.   

Predsednik SGS Franz Baumgartner izstop iz občinskega sveta utemeljuje takole: “Najkasneje po zadnji seji občinskega sveta se nam je sod prelil, dolgo smo opozarjali na vse prekrške SPÖ. Socialdemokratska strank v Šentjakobu vlada nad opozicijo na tak način, da smo zdaj potegnili posledice in izstopili iz občinskega sveta. Ne moremo več vestno delati za občane občine, saj nimamo več nobenega zaupanja v SPÖ, vse naše predloge in pripombe preprosto zavrnejo. K temu radikalnemu koraku smo prisiljeni, ker našega razumevanja demokracije ni mogoče uskladiti z (ne)vrsto politike, s katero smo dnevno soočeni v občinskem svetu.”

Celotno izjavo SGS si lahko preberete na spodnji povezavi: