Pliberk Občni zbor Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk – ene izmed treh krovnih organizacij koroških Slo-vencev – je potrdil uspešno delovanje SKS. Izvolili so tudi nov upravni odbor. 

Predsednik SKS ostaja naprej Bernard Sadovnik, namestnici sta Zalka Kuchling in Nadja Polzer, politični tajnik Heribert Kulmesch, blagajnik Albert Boštjančič, v razširjenem upravnem odbor pa so še Stanko Polzer, Reginald Vospernik, Rado Marko, Lojze Dolinar in Damijan Habernik.

Poziv na avstrijsko vlado

SKS je na občnem zboru na avstrijsko vlado in parlament naslovila resolucijo, kjer pozivajo k spremembam zakonov o narodnih skupnostih in manjšinskem šolstvu. Zagotovile naj bi dvojezično vzgojo na predšolski ravni, mladim iz avtohtonega območja pa omogočile izobrazbene poti za jezike narodnih skupnosti, predvsem v urbanih centrih, kot sta Gradec in Dunaj. Nadalje SKS zahteva tudi letno valorizacijo finančne podpore avtohtonim narodnim skupnostim v Avstriji, tudi z ozirom na Novice pa, da vlada in parlament zagotovita zakonsko sistemsko urejeno financiranje vseh tednikov in časopisov avstrijskih manjšin ter izdajanje dvojezičnih prilog v raznih časopisih. Nadalje SKS v resoluciji poziva vlado še, da dodeli  ob stoti obletnici koroškega plebiscita prihodnje leto 2020 dodatna sredstva za manjšino.

Organizacija se tudi zavzema, da bi v koalicijsko pogodbo nove avstrijske vlade vključili paket ukrepov za avstrijske manjšine. Koalicijska pogajanja med ljudsko stranko in Zelenimi sicer še potekajo

 Skupnost koroških Slovencev in Slovenk (SKS) je imela v soboto svoj občni zbor. Organizacija je na avstrijsko vlado in parlament naslovila poziv za sveženj ukrepov, ki bi prispevali k ohranitvi in razvoju jezikovne in kulturne raznolikosti v Avstriji.