Šentprimož Občni zbor škocjanskega društva Vinko Poljanec je bil v znamenju pomladitve in večjega števila pevcev pa tudi »integracije« pevske skupine Nomos v skupnost. Večje število pevcev in njihovih prijateljev je bilo navzočih. V pozdrav je zapel moški zbor nekaj pesmi. Predsednik Alojz Čik je v Kulturnem domu v Šentprimožu lahko pozdravil tudi goste Au-gusta Brumnika (SPZ), Zalko Kelih (KKZ), prvega podžupana in kulturnega referenta Lojzeta Lacha, predsednika Danice Sama Wakouniga in občinskega predstojnika Marjana Jerneja.

Tajnik Lojze Popitsch je s filmom prikazal delovanje v zadnjih treh letih: vsako leto skoraj 20 nastopov (lastne prireditve, za občino, za Cerkev, privatna povabila, gostovanja v Sloveniji in na Koroškem). Blagajnik je prikazal stabilno finančno stanje, razen v letu 2019, ko je moralo društvo zaradi prodaje prejšnje posojilnične hiše začeti  plačevati novemu lastniku najemnino  za društvene prostore.

Pri volitvah je prišlo do nekaj sprememb. Predsednik je postal častni predsednik, novi predsednik prejšnji podpredsednik, občinski odbornik in kmet Miha Lipnik, podpredsednik pa  občinski odbornik Christian Urak. Nadaljnji odborniki:  Štefan Starz (tajnik), Nikolai Wicher (namestnik) Leo Sturm (blagajnik), Niko Polzer (namestnik), Franc Starz (pevovodja), Marjan Čik, Joza Krasnik, Rado Marko, Fridl Gomernik, Marija Kap in Helka Mlinar (odborniki, odbornici).

Novi predsednik Miha Lipnik si želi dobrih nastopov kot doslej, nadaljevanje pridnega dela v zboru, dvig pevskega nivoja, povečanje članstva in ponovno postopno uvedbo članarine. Pridobitev večjega števila novih in mlajših pevcev je dober povod za to.

Za kvartet Nomos je poročal Igor Woschitz. Predstavniki osrednjih kulturnih organizacij so obljubili pomoč in podporo društvu, prav tako občinska predstavnika. 

Splošna ugotovitev je bila, da se je v zadnjih letih zelo pozitivno spremenilo sodelovanje med slovenskimi in nemškimi društvi v občini. Za stoletnico plebiscita prihodnje leto se pripravljajo skupni projekti.