Le za dve od šestih avstrijskih manjšin je Dunaj »avtohtono« naselitveno območje, kjer lahko uresničijo vse svoje ustavne pravice. Kako zelo je ta ureditev skregana z realnostjo, je bilo pretekli teden opaziti na simpoziju predstavnikov manjšin, živečih na Dunaju, ki sta ga priredila Slovenski Inštitut na Dunaju, Inštitut za avstrijske vede (IÖK), Dunajska delovna skupnost za manjšinska vprašanja in Iniciativa manjšine. Niti za »dunajski« manjšini Čehov in Slovakov sedanja ureditev namreč ni več primerna. Tako je dejal predstavnik Čehov, Richard Basler, da nekdanjih strnjenih naselitvenih območij v posameznih mestnih okrožjih ni več. Njegov kolega Vlado Mlynár pa je opozoril, da se mnogi Slovaki naseljujejo v Nižji Avstriji in na Gradiščanskem blizu slovaške prestolnice Bratislave. Soglašala sta s predstavnico gradiščanskih Hrvatov, Gabrielo Novak-Karall, in s predstavnikom dunajskih Slovencev, Štefanom Vospernikom, da je treba vezanje pravic na naselitveno območje nujno ukiniti.

Novak-Karall in Vospernik sta bila tudi kritična do dunajske mestne uprave, češ da namenja premalo pozornosti avtohtonim manjšinam in se namesto tega osredotoča na vprašanje integracije številčnejših skupnosti. Po drugi strani pa je Novak-Karall izpostavila priložnosti, ki jih manjšinam na Dunaju nudi priseljevanje iz sosednjih matičnih držav. Vospernik je ob tem spomnil na uvedbo pouka materinščine v dunajskem šolskem sistemu pred nekaj leti, ki je bila mogoča le zaradi otrok iz Slovenije. Učenje jezika da je sicer pomembno, ni pa dovolj, je dejala Novak-Karall, ki je izrazila željo po vzpostavitvi pristnih izobraževalnih ustanov na Dunaju po vzoru češko-slovaškega šolskega društva Komenský. Slovenci in Hrvati bi tako šolo lahko ustanovili skupaj, je predlagala nekdanja državnozborska poslanka Zelenih Terezija Stoisits, ki se je simpozija udeležila v občinstvu. Moderatorka Lidija Novak pa je poročala o tem, kako jo rojaki na Gradiščanskem vselej sprašujejo o tem, iz katerega gradiščansko-hrvaškega kraja zares izvira. Z odgovorom, da je rojena na Dunaju, se nekateri očitno ne morejo sprijazniti.