Deželno vodstvo EL zaradi odstopa dveh strank iz občinskega sveta v Šentjakobu zahteva okrepitev nadzornih pravic v okviru načrtovane spremembe Koroškega splošnega občinskega reda (K-AGO). Občinski svetniki vse pogosteje opozarjajo deželno EL, da je v nekaterih absolutno vodenih občinah nadzorno funkcijo mogoče izvajati le v omejenem obsegu. Številni občinski svetniki imajo pri nadzornih dejavnostih tudi težave z nedoslednimi in nedostopnimi podlagami. Ko opozorijo na nepravilnosti, jim večinska stranka pogosto prepreči poročanje in jih preglasuje. Zato deželno vodstvo EL poziva deželnozborske poslance, da v okviru sprememb K-AGO jasno okrepijo kontrolne in nadzorne pravice. EL poziva tudi, da sklenejo takojšnjo spremembo tretjega odstavka 77. člena K-AGO tako, da poročanje v nadzornem odboru opravlja predsednik, v primeru odsotnosti pa podpredsednik. Za iskanje veliko boljših rešitev je dovolj, če pogledamo onkraj deželnih meja. Salzburški občinski red na primer določa, da mora biti vsaka v občinski svet izvoljena stranka zastopana v nadzornem odboru z istim številom članov.