Bače Čezmejni, avstrijsko-slovenski Interreg projekt Alpe Adria regija doživetij, je kraje okoli Baškega jezera obogatil za nekaj novih pohodniških in kolesarskih poti. In za šest novih dvojezičnih, slovensko nemških panoramskih tabel. Stojijo na izhodiščih posameznih tematskih poti.

Pobudo za dvojezično označevanje krajev in gorskih vrhov po zgledu zemljevida s slovenskimi ledinskimi imeni je dala Enotna lista Bekštanj, kakor pojasnjuje Simon Trießnig. »Že pred časom smo pridobili Turistično zvezo v Beljaku, ki je pristojna tudi za Baško jezero, da je finančno podprla ponatis dvojezičnega občinskega zemljevida. Dobri odnosi so nam sedaj prišli prav, da smo beljaško Turistično zvezo, ki je partnerka v projektu Alpe Adria regija doživetij in je odgovorna za postavitev panoramskih tabel na tematskih poteh na naši strani, da za osnovo uporabi naš zemljevid.«

Marc Horbal iz beljaške Turistične zveze je pobudi takoj bil naklonjen: »V projektnih pogojih je tudi zahteva, da so uradno dvojezični označeni kraji, teh je v občini Bekštanj sedem, dvojezični tudi na panoramskih tablah. Mi pa smo si rekli, zakaj ne bi s poimenovanji v obeh jezikih vključili kar vseh naselij in vrhov.« Horbal še napoveduje, da bodo obstoječo panoramsko tablo na Brdu pri Baškem jezeru, ki je že precej zbledela, po njeni dotrajanosti zamenjali z dvojezično.

Trießnig dodaja, da je postavitev panoramskih tabel eden izmed številnih projektov vidne dvojezičnosti, ki jih je sprožila EL Bekštanj. Med drugim omenja predstavitev slovenske skupnosti v obeh jezikih na Bekštanjskem gradu, dvojezično poimenovanje trga ob pokopališču v Ločah kot Franz Treiber Platz/Trg ali pa razna spominska obeležja.