Celovec Narodni svet koroških Slovencev je minuli petek, 16. avgusta, povabil na razgovor člane Iniciative slovenski konsenz za ustavne pravice.

Predsednik Valentin Inzko je na začetku srečanja povedal, da Spomenica 2020 vsebuje širok in strnjen prikaz odprtih vprašanj koroških Slovencev ter področij, na katerih da so nujno potrebni ukrepi v prid slovenski manjšini. Vsa ta odprta vprašanja pa da se niso pojavila od včeraj na danes. Nasprotno, nekatera so stara 100 let, kot na primer v senžermenski državni pogodbi iz leta 1919 zajamčene pravice. Osnovni državni zakon, ki omenja tudi enakost deželnih jezikov, pa je celo starejši, iz leta 1867.

Govornik Iniciative slovenski konsenz za ustavne pravice, Rudi Vouk, je izpostavil, da Iniciativa ni »proti« nekomu, temveč predvsem »za« skupno stvar. Želi aktivirati civilno družbo, da se le-ta vključi v politični proces narodne skupnosti. Narodna skupnost, ki ni politična, da ne preživi, je prepričan Rudi Vouk.

Edini so si bili udeleženci srečanja, da obstaja pred bližajočimi se državno-zborskimi volitvami kakor tudi pred 100-letnico dneva koroškega plebiscita v letu 2020 potreba po spisu odprtih obljub iz mednarodno in nacionalno zakonsko zajamčenih pravic koroških Slovenk in Slovencev. 

»Opozoriti je treba na neuresničevanje obveznosti, ki sta jih dolžni izpolnjevati Koroška in Avstrija,« se je glasilo skupno mnenje.