Na volilnem zborovanju v Domu v Tinjah je Skupnost koroških kmetic in kmetov izvolila glavne kandidate za volitve v kmetijsko zbornico, ki bodo 7. novembra 2021. Glavni kandidat bo Marjan Čik, nadaljnji kandidati na listi SJK so Franc-Jožef Smrtnik, Marinka Mader-Tschertou, Štefan Domej in Franc Baumgartner.

Skoraj štiri ure je trajalo volilno zborovanje SJK minuli četrtek v Domu v Tinjah. Poročila zborničnih svetnikov SJK so dala vpogled v raznoliko delovanje stanovskega zastopstva za merodajne teme koroškega kmetijstva.

Če bodo vsi potegnili za eno vrv, bo mogoč še peti mandat, je uvodoma povedal zbornični svetnik Franc-Jožef Smrtnik, ki je pozdravil navzoče. Poudaril je, da je cilj SJK podpiranje kmetov, ki hočejo delati.

Štefan Domej je povedal, da so zadnjo mandatno dobo zborničnih svetnikov zaznamovale velike spremembe znotraj podeželskega prostora in kmetijstva. V mnogih vaseh sta preostala samo še dva aktivna kmeta ali trije, drugi pa so danes posestniki, ki dajejo svoja zemljišča v najem. Liberalizacija cen, naravne katastrofe in drugo vpliva danes na kmetijstvo in zato je profesionalno stanovansko zastopstvo še bolj potrebno. Poudaril je, da je med zaupniki SJK mnogo primerov dobrih praks uspešnega kmetovanja. Tudi večja pravičnost pri razdelitvi evropskega denarja za manjše kmetije je bila v zadnjih letih ena od zahtev SJK, je povedal.

Kot srčno zadevo je Domej označil vprašanje jezikovne enakopravnosti v koroški kmetijski zbornici. Obžaloval je, da ni prišlo do nastavitve slovenskogovoreče osebe v podružnici kmetijske zbornice v Velikovcu in da slovenska stran v časopisu zbornice Kärntner Bauer še vedno ni možna. Povedal je, da je v tem vprašanju optimist in da za naslednjo mandatno dobo upa, da se bo kaj premaknilo.

Marinka Mader-Tschertou je v zadnji mandatni dobi izoblikovala mnogo od 40-50 vloženih predlogov SJK. Vsebina teh predlogov je bila med drugim povišanje enotne vrednosti in s tem povezano povišanje socialnih dajatev. Poudarila je tudi, da ima kmet določene pravice glede lastništva, te pa je treba zaščititi in spoštovati.

Povedala je, da je bilo v zadnjemu obdobju vloženih še več predlogov in da je zadeve v kmetijski zbornici večkrat tudi hudomušno komentirala in tudi – v prenesenem pomenu – komu stopila na prste. Mnogo predlogov SJK pa so druge frakcije kasneje po sistemu „copy and paste“ (celo z istimi tipkovnimi napakami!) še enkrat vložili.

Za SJK si Mader-Tschertou želi novih, mladih obrazov in predvsem več mladih žensk, ki bi nadaljevali njeno delo v kmetijski zbornici. Zaveda se, da to gre samo preko izobraževanja, kar želi uresničiti kot predsednica Kmečke izobraževalne skupnosti.

Kot svetovalec za kmetijstvo pri Lagerhausu, uspešen konjerejec, predsednik koroške konjerejske zveze in kot oseba, ki je dorasla na kmetiji, Čik dobro pozna izzive današnjega kmetijstva. Poudaril je, da se je veliko spremenilo v kmetijstvu, na žalost pa temu velikokrat ne v prid. Govoril je o tem, da je pred 20 leti bilo več optimizma med kmeti, ki jih je danes zmeraj manj. S tem se ruši tudi vaška struktura,  kultura in jezik pa upadata, je poudaril. Večkrat se je kritično javil v kmetijski zbornici in načel tudi nepriljubljene teme, na primer potrebo po reguliranju volka. Kot lovec pa je spregovoril še o drugih lovskih temah.

Razprava med poročili zborničnih svetnikov in po njih je bila zelo iskrena in navzoči so se javljali na različne teme in zadeve kmečkega življenja na Koroškem. 

Najdaljšo diskusijo je sprožilo preimenovanje nemškega naziva SJK, ki bo po večinskem sklepu v bodoče Gemeinschaft der Kärntner Bäuerinnen und Bauern in ne več Gemeinschaft der Südkärntner Bäuerinnen und Bauern. 

Navzoče je na koncu zborovanja pozdravil tudi direktor kmetijske zbornice Hanzi Mikl, ki je prav tako obžaloval, da v podružnici zbornice v Velikovcu ni bilo mogoče nastaviti slovenskogovoreče osebe. Spregovorila sta mdr. še Franc Baumgartner in Marko Trampusch, oba občinska politika in ekološka kmeta. Močno je bilo zastopstvo iz Bistrice pri Pliberku – spregovorila sta Vladimir Smrtnik in Doris-Grit Schwarz.