Koroška policija je v začetku tedna predstavila statistiko s področja kriminala v letu 2021. Razvesljiva ugotovitev je ta, da upada število kaznivih dejanj, policija pa se lahko pohvali tudi z vse večjim številom uspešno zaključenih preiskav. 

Pregled desetletnega obdobja pokaže jasen trend upada števila kaznivih dejanj na Koroškem. Leta 2012 je koroška policija evidentirala skoraj 30 tisoč kaznivih dejanj, lansko leto malenkost več kot 21 tisoč. V letu 2021 je koroška policija dosegla rekord glede števila uspešno zaključenih preiskav, takih je bilo kar 63,3 odstotka. Število ovadb že deset let nazaduje v skladu s splošnim upadom števila kaznivih dejanj. Med temi prevladujejo kazniva dejanja, povezana z nasiljem v partnerskem odnosu, ta so še naprej v porastu. Delež tujcev med vsemi osumljenci v preteklem letu znaša 24,7 odstotka in se je v primerjavi z letom 2020 povišal za 4,7 odstotka. Najpogosteje uporabljeno orožje je hladno, večinoma gre za nože. V letu 2021 so bili na Koroškem umorjeni dve ženski in en moški. Med opravljanjem dela je bilo poškodovanih 36 policistov. V upadu so vlomi in ropi, medtem je bilo leta 2021 skoraj 2500 kaznivih dejanj, povezanih s prepovedanimi drogami. V porastu pa je kriminal na spletu, in to močno, saj je v primerjavi z letom 2020 porasel za kar 41 odstokov. Leta 2021 je bilo takih kaznivih dejanj 2179, v letu poprej pa samo 483. Na področju spletnega kriminala se policija sooča tudi z  novimi fenomeni. To so izsiljevanje podjetij preko vdora v njihove računalniške sisteme, množično izsiljevanje preko elektronske pošte, v katerem storilci grozijo z objavo občutljivih podatkov, prevare, povezane z digitalnimi valutami, ljubezenske prevare in izsiljevanje z občutljivimi posnetki predvsem mladih ljudi.

Roparji in vlomilci so imeli torej na Koroškem slabo leto 2021. Več sreče so imeli njihovi bolj sofisticirani kolegi, ki se ukvarjajo z gospodarskim kriminalom. 3162 kaznivih dejanj s področja gospodarskega kriminala je rekord zadnjih desetih let, največ deliktov pa je povezanih s prevarami oziroma z našo naivnostjo.