Za mlade odrasle in dolgotrajno brezposelne organizira Caritas na Koroškem dva projekta: »brücken.werk« in vrtni projekt »grow.care«. Oba imata isti cilj: postopno vključevanje v poklicno življenje.

Za dolgotrajno brezposelne in za ljudi s fizičnimi in duševnimi težavami, ki nimajo veliko možnosti na rednem delovnem trgu, so potrebni novi modeli dela. Projekt »brücken.werk« je namenjen slabo usposobljenim, brezposelnim mladim odraslim med 18. in 25. letom, ki so izkusili stresne življenjske situacije. Zaposlijo se lahko priložnostno in po urah, lahko pa pridobijo tudi potrebno kvalifikacijo. Vrtni projekt »grow.care« je namenjen dolgotrajno brezposelnim ženskam in moškim nudi priložnostno zaposlitev na uro, pa tudi svetovanje, terapijo in socialno-izobraževalno podporo v težkih življenjskih situacijah. 

Smiselna zaposlitev in varnost preživljanja

Christina Staubmann, vodja področja za zaposlovanje in podjetja pri koroški Caritas, meni, da je ljudem treba omogočiti dnevno strukturo in smiselno zaposlitev, da si lahko zagotovijo preživetje. Ljudje želijo prispevati k družbi, zato potrebujejo službo, ki ustreza njihovim spretnostim in življenjskim pogojem, kar jih varuje pred stigmatizacijo in diskriminacijo. Sicer pride do družbenega umika oz. do socialne izolacije, kar pogosto vodi v psihološke okvare.

Za Ernsta Sandriesserja, ravnatelja Caritas, so novi projekti zaposlovanja ustrezen odgovor na izzive delovnega trga. So tudi dokaz, da lahko s skupnimi močmi dosežemo čudovite stvari. Sandriesser: »Ljudje opravljajo dela, ki dajejo posameznikom smisel in ustvarjajo družbene vrednote. To spodbuja in daje nov pogled na življenje. Hkrati udeležence in udeleženke s pomočjo svetovanja podpiramo pri reševanju težav. Najlepša hvala podjetju Flex, ESS in deželi Koroški za dragoceno podporo!«