Spodbujanje jezikovnega znanja

Svet Evrope je 26. september razglasil za evropski dan jezikov. Z njim želi spodbuditi zavedanje o kulturni in jezikovni raznolikost, hkrati pa tudi zavedanje, da učenje jezikov pripomore k boljšemu medsebojnemu razumevanju in da veča priložnosti v poklicnem življenju.
Celovec Prav na ta dan sta se oba 3. razreda Mohorjeve ljudske šole iz Celovca v okviru projekta FISZ (Frühe intensive Sprachenzentrierung – zgodnje intenzivno jezikovno osredotočanje) odpravila na celovško univerzo. Tamkajšnji inštitut za slavistiko že več let znanstveno spremlja prirastek jezikovnega znanja otrok na šoli. Otroci so nato odšli še v celovški Evropski park in okoli spomenika z zastavami evropskih držav sklenili živo verigo v počastitev evropskega dneva jezikov.