Celovec Tudi letos smo ideje pripravljali in razvijali tekom celega šolskega leta. V junijski filmski delavnici, ki je letos potekala dva dneva, smo realizirali tri projekte – eno animacijo in dva igrana filma. Poleg tega sta dve animaciji nastali že nekoliko prej. 

Mlade filmarje so zaposlovale različne teme in ideje, ki so jih črpali iz svojih izkušenj in vsakdanjika. Tako smo snemali o šoli, šolskih nalogah in učenju ter o ljubezni in prvih poljubih. Končne izdelke bomo kot vsako leto poslali na različne festivale v Sloveniji in Avstriji, kjer so vedno zelo dobro sprejeti in uspešni. 

Filmsko delavnico smo kot vsako leto dodobra izkoristili, se družili in se ob razvijanju idej in snemanju filmov tudi zelo zabavali, na ta način pa prijetno povezali ustvarjalnost z zabavo. Za podporo se zahvaljujemo strokovnemu mentorju Cirilu Murniku, Edi Velik, ki je vedno rada priskočila na pomoč, Slovenski prosvetni zvezi kot tudi vsem sodelujočim, ki so nas skozi celo leto podpirali pri idejah in izvedbi.