V triasu, pred približno 250 milijoni leti, so se začeli razvijati dinozavri, vse kopno na Zemlji je tedaj bilo združeno v en sam superkontinent Pangea. Pozneje je Pangea razpadla na danes znanih pet celin.

Z naraščajočo globalizacijo dobiva mednarodna izmenjava znanja in izobrazbe vse večji pomen. Matematično tekmovanje Pangea je mednarodno, leta 2016 je sodelovalo nad 500.000 dijakinj in dijakov iz 18 evropskih držav, največ iz Nemčije, in sicer 138.000, v Avstriji jih je sodelovalo 18.600, v Sloveniji 3.500, v Italiji 7.400 dijakinj in dijakov – številke iz leta v leto naraščajo. Avstrija sodeluje na pobudo zveznega ministrstva za izobrazbo in ministrstva za znanost, raziskave
in gospodarstvo.

Pangea naj povezuje dijakinje in dijake iz različnih krajev, različnih družbenih slojev in različnih stopenj izobrazbe. Vsi otroci imajo možnost deliti izkušnje in veselje za reševanja zanimivih problemov z drugimi otroki. Marsikdo se je že v otroških letih »okužil« z matematičnim virusom, to bi se utegnilo zgoditi tudi zaradi tekmovanja Pangea. Naloge različnih težavnostnih stopenj so v prvem krogu namreč sestavljene tako, da jih mnogo otrok lahko reši, kar je zelo dobro za motivacijo in vzbuja veselje za naravoslovje in matematiko.
Slovenska gimnazija je letos sodelovala drugič, saj so izkušnje na lanskem tekmovanju bile zelo dobre, uspehi pa razveseljivi. V prvem krogu, 28. februarja 2017, je 440 dijakinj in dijakov vseh prvih do šestih razredov 45 minutah tuhtalo o matematičnih problemih. Reakcije otrok so bile tudi letos zelo pozitivne, z veseljem so bili pri stvari. Informacije in naloge so na razpolago na spletni strani www.pangea-wettbewerb.at.

V vsaki šolski stopnji se je najboljših 100 tekmovalk in tekmovalcev iz vse Avstrije kvalificiralo za finalno tekmo 6. maja 2017. 11 dijakinj in dijakov Slovenske gimnazije se je uvrstilo med finaliste, eden pa je za las zgrešil kvalifikacijo. Senzacionalno je dejstvo, da je Matej Rozman, petošolec realne gimnazije, premagal vse vrstnike iz cele Avstrije in s tem osvojil naslov prvaka prvega kroga. Koroški prvak četrtih razredov pa je Aljaž Pajk (4.B), koroška prvakinja vseh šestošolk in šestošolcev pa Rebecca Elena Sturm (6.B).
(Za vsakim imenom je v oklepaju razred, nato uvrstitev na Koroškem, zatem uvrstitev v Avstriji.)

Bernhard Tschamer (1.D, 2., 87.), Aljaž Pajk (4.B, 1., 20.), Matej Rozman (5.B, 1., 1.), Laura Kotnik (5.B, 2., 82.), Krištof Grilc (5.B, 6., 106.), Rebecca Elena Sturm (6.B, 1., 34.), Urban Koblar (6.B, 2., 50.), Julian Lipuš (6.B, 3., 52.), Val Vovk Petrovski (6.B, 4., 57.), Valentin Cencig (6.A, 8., 79.), Valentina Maria Tschaschel (6.B, 9., 82.), Benedikt Haab (6.B, 10., 91.).