V celovški »Galeriji M«, katere lastnik je Klaus Oberhammer, si lahko do 12. avgusta 2023 ogledate razstavo Gustava Januša »Tagesbilder/Slike dneva«. Umetnik je prebral tudi razstavi primerno pesem iz svojega bogatega opusa. 

Celovec Celovški galerist Klaus Oberhammer (80), ljubitelj starega pohištva in moderne umetnosti s tirolskimi koreninami, je leta 2020 na Starem trgu v Celovcu odprl »Galerijo M« in povabil slikarje in literate, da razstavijo svoje slike in berejo iz svojih del. Povabil je tudi znanega slikarja in pesnika Gustava Januša, odprtje razstave pa je bilo minulo soboto, 15. julija. Svoje pesmi bo Januš, katerega rojstni kraj so Sele in ki z ženo Friedo živi na Breznici pri Šentjakobu v Rožu, bral v »Galeriji M« v soboto, 29. julija, ob 11.00 (glasba Duo Sonoma).

SLIKA,
vmesje
v dnevniku javorjevega lista,
v kamniti sivini časa.
Ogrožena od nočne črnine.
Pod mrežo pisave
pa bleščeče barve.
Spremenjene v jezik
pripovedujejo v dnevnih slikah
o okvirjenih in brezrobnih
barvnih ploskvah v ravnovesju
med gostoto ter praznino,
o metuljevih krilih
in oblakovi belobi,
o nebesih v rumenini.
Pogled skozi okno barve
je namreč brezsenčen.

Gustav Januš

Na odprtju razstave je v imenu deželnega glavarja Petra Kaiserja pozdravil udeleženke in udeležence deželni poslanec Stefan Sandrieser. »Hišni gospodar« Oberhammer pa je v svojih pozdravu mdr. poudaril:

»Umri in postani« se glasi nespremenljivi zakon, kateremu se Januš približuje previdno – in z lakonično ironijo, kjer gre za človeka, za njegovo ozkosrčnost, neumnost, drobnjakarstvo in aroganco. Januševa kritika pa je seveda tudi vedno  popustljiva, ne pridiga z dvignjenim prstom morale in se včasih dotakne melanholije lastne pomanjkljivosti. Dvomiti o samem sebi komiku ni tuje. ( … ) Pesnik nerad govori o svojem pisanju. Kar je, je zapisano na papirju. Januševo srce govori slovensko, najbolj klene izreke pozna v svoji materinščini. Pa tudi njegov nenadni molk ima slovenski prizvok.

Med gosti je bila tudi režiserka Milena Olip s sinom Jurijem; Foto: Gabi Mischkulnig

Odprtja razstave se je udeležilo lepo število ljubiteljev slikarske umetnosti – med njimi slikar Karl Vouk, slikarka Christa Fuchs s soprogom Albertom, novinar Horst Ogris, Januševa nečakinja Gabi Mischkulnig, zgodovinar Teodor Domej in občinska predstojnica Tatjana Feinig iz ­Sveč.