4. marca 2022 je imelo društvo SPD Danica svoj redni občni zbor. Poročila raznih društvenih sekcij so pokazala pestro in razvejano društveno delovanje zadnjega obdobja. Mešani pevski zbor Danica je pod vodstvom Stanka Polzerja izvedel projekt Danica mav drhač 2. Sodeloval je pri slovesni sv. maši ob 60. letnici Slovenske gimnazije v Gospe Sveti, kjer so peli Mozartovo Krönungsmesse, in pri snemanju občinske zgoščenke. Žal nekaj projektov zaradi pandemije ni bilo mogoče izpeljati, med drugim skupnih koncertov z godbo na pihala društva Musikverein Möchling – Klopeiner See.

Mladinski zbor je imel v zadnjih letih od vseh skupin največ nastopov. Višek je bil sodelovanje pri deželnem pevskem tekmovanju mladinskih zborov leta 2017, kjer je zbor dosegel odličen rezultat in bil izbran za zastopnika Koroške pri zveznem pevskem tekmovanju v Gradcu. Zbor nastopa v različnih sestavih (npr. mlajši in starejši mladinski zbor, dekliška zasedba). Vodita ga Miriam Sadnikar in Barbara Mistelbauer-Stern.

Tudi otroški zbor je sodeloval na deželnem pevskem tekmovanju 2017 in bil prav tako odlikovan. V pomlajenem sestavu zbor sedaj vodita Doris Wakounig in Sara Ouschan. Najmlajšo skupino, Zvezdice Danice, pa vodijo Tereza Mistelbauer, Elena Rutar in Alina Stern. Njihov cilj je z rednimi vajami počasi uvajati predšolske otroke v zborovsko petje.

Tako kot petje najmlajših je pomembno tudi kulturno delovanje pevske skupine Korenine Danice, pri čemer v zrelejših letih stopa v ospredje družabnost. Društvo je ponosno na zaslužne pevce, ki pod vodstvom Anice Maraž-Kežar še zmeraj z veseljem gojijo domačo pesem. 

O svojih nastopih in projektih pa so poročali tudi Kežarjevi vnuki in mladinska sekcija KULT.

Društvo pa je dom tudi odrasli gledališki skupini in dvema lutkovnima skupinama. Odrasli gledališčniki (vodstvo: Micka Hobel) so v zadnjem obdobju pripravili igro Ljubezenske in šaljive zgodbe al fresco. Mladinska lutkovna skupina pa je pod vodstvom Rozi Kummer-Pasterk vsako leto postavila na oder novo igro. Na novo se je ustanovila otroška lutkovna skupina, ki jo vodita Doris in Samo Wakounig. Preteklo jesen so odigrali svojo prvo predstavo »Kakor napravi stari, je vedno prav«.

Predsednik Samo Wakounig se je zahvalil vsem, ki so v zadnjih letih tako angažirano in samoiniciativno sodelovali. Izrazil je svoj ponos nad tem, kaj vse se je uresničilo. Pri tem je treba omeniti predvsem prigradnjo in nadgradnjo Kulturnega doma, kar je za društvo pomenilo velik finančni izziv. Z veliko finančne in fizične pomoči pa se je tudi ta projekt dogradnje uspešno zaključil. Čakajo pa še nujna sanacijska dela.

Novi odbor, ki je bil soglasno izvoljen za naslednja štiri leta, sestavljajo:  predsednik Samo Wakounig, podpredsednica Sonja Hribar-Marko, podpredsednik Miro Wakounig, tajnica Danica Kežar, namestnica tajnice Nadja Mochar-Marko, blagajničarka Marica Sommeregger in namestnik blagajničarke Gottfried Hajnžič.