Pliberk Vsake štiri leta ljudska šola Pliberk prireja otroško pustno prireditev. »Važno mi je, da je vsak učenec naše šole enkrat v teku šolske dobe stal na odru  KIB,« pravi ravnateljica pliberške LŠ Mateja Mesner. Letošnje tri predstave je obiskalo rekordnih 1.100 obiskovalcev. Na odru pa je nastopilo 124 učencev LŠ Pliberk in ekspoziture Vogrče. 

Kot pravi Mesner je nastanek  prizorov različen. Delno vsebine predlagajo šolarji sami ali pa jih izberejo učitelji. Plesne točke pa so učenci letos naštudirali z mentorji – to sta bila Mathias Kunauer in Imke Logar-Thiessen. Prizorov ni 

bilo malo in tako je letošnja otroška pustna prireditev trajala skoraj dve uri. Seveda, ne da bi se gledalci dolgočasili.

»Otroci in starši bi najraje imeli, da vsako leto pripravimo otroško pustno prireditev. Hočemo pa biti raznoliki in zato imamo vsako leto drug projekt. Za učence pa je zelo pomembno, da stopijo na oder, saj se tako veliko naučijo in mdr. pridobijo samozavesti.«

Zdrava šola

Že četrto leto se na ljudski šoli intenzivno ukvarjajo z zdravo prehrano, zdravim življenjem, prirejajo delavnice kuhanja in spodbujajo gibanje in športno udejstvovanje. Zato je  deželna svetnica Beate Prettner po nastopu predala odlikovanje »zdrava šola.«