Glasba je nepogrešljiv sestavni del življenj Marije in Hanzija Artač, očeta in hčerke, ki sta zdaj izdala zbirko svojih pesmi.

Galicija Pravkar je bila natisnjena dvojezična pesmarica, skupno delo pesnice in skladatelja Marije in Hanzija Artač. Čar pesmarice ni le v njenih melodičnih skladbah ter občuteno zlitih besedilih, še posebej privlačno in enkratno jo dela tudi, da sta njena avtorja oče in hči.

Končno sta jo dočakala. Prva skupna pesmarica pesnice Marije Artač in skladatelja Hanzija Artača, njenega očeta, je pokukala na svetlo. Knjiga z naslovom »Lieder erreichen Herzen – Pesmi sežejo do srca« je vseskozi dvojezična in vsebuje 24 pesmi za mešani zbor. Nekatere so napisane za štiriglasno izvedbo, spet druge z različnimi soli. Omeniti velja tudi še, da so vse pesmi pri obeh avtorjih in pri društvih Kärntner Bildungswerk ter Kärntner Sängerbund na voljo tudi za moški in za ženski zbor ter za male skupine.

Besedila v sveže natisnjeni pesmarici so zelo raznovrstna, nekatera so zamišljena, druga vedra, spet druga zaljubljena. Vmes pa so še pesmi, ki opevajo lepoto domovine in so posvečena določenim krajem. Tako je na primer Hanzi Artač pesem »Mein Zammelsberg« napisal prav kot zahvalo za odlikovanje Ehrenkrug, s katerim je bil počaščen leta 2016 od združenja »Dichtersteingemeinschaft Zammelsberg«.

V pričujoči pesmarici so nadalje pesmi za različne priložnosti, tako najdemo v njej pesem za poroko, pesem za božični čas in pogrebno pesem. Nekatera besedila imajo spodbudljivo vsebino in govorijo o globokem zaupanju v Boga.

Posebnost pesmarice je tudi, da je vsaka pesem opremljena z osebnim komentarjem avtorice Marije. Knjiga je vrhu tega popestrena s številnimi slikami ter življenjepisoma obeh avtorjev. V svojih spremnih besedah zo zbirki na pot vse najboljše zaželeli ustvarjalci Dieter Hölbling-Gauster, Günther Antesberger, Ivan Sivec, Herbert Obmann in Tomaž Habe.

S skupno pesmarico se je Mariji in Hanziju Artač izpolnila velika srčna želja. Vidno se veselita, da svoje skupne glasbeno-pesniške sadove lahko zdaj v tej obliki predstaviti tudi širši javnosti.

Naslov »Lieder erreichen Herzen – Pesmi sežejo do srca« sta avtorja izbrala zavestno in premišljeno, saj je vodilna misel njunega snovanja. Avtorja sta prepričana, da je jezik glasbe, vseeno v katerem jeziku je besedilo, univerzalen in ga razume vsak. Marija in Hanzi iskreno želita s svojo glasbo graditi mostove zaupanja in prijateljstva med ljudmi različnega porekla, različnih jezikov in prepričanj. Prepričana sta, da glasba ruši zidove v glavah in srcih ljudi in spodbuja rast medsebojnega razumevanja.

Novo pesmarico Marije in Hanzija Artač lahko kupite za 15 evrov pri društvih Kärntner Sängerbund in Kärntner Bildungswerk, v knjigarnah Mohorjeva in Haček, v Posojilnicah in nekaterih drugih bankah ter pri avtorjih samih.

Pesnica in skladatelj sta prepričana o neminljivi moči glasbe in izredno vesela bosta, ko bodo njune pesmi dosegle in osvojile čim več src soljudi.