Tudi Pliberškega jormaka, največjega ljudskega slavja na južnem Koroškem, zaradi pandemije dve leti ni bilo. Jormak privabi v Pliberk vsako leto do 150.000 ljudi. Velikega šotora gostilne Hafner letos ne bo, tudi šotora gostilne Erna »Erna’s Steakhütte« ne bo več. Letošnji že 629. Pliberški jormak bo od 2. do 5. septembra. Kako je pandemija vplivala na gostilničarje, ki bodo s svojimi šotori na sejmišču v Pliberku?

Oliver Burkhardt,
kavarna »Schloss Quadrat«

Tudi letos bomo s šotorom kavarne »Schloss Quadrat« na jormaku, malo ga bomo povečali. Situacija je pa zelo negotova, predvsem zaradi pomanjkanja sodelavcev. Prav tako še ne vemo, kakšna bo septembra situacija s pandemijo. Trenutno načrtujemo tako, da bo čisto normalen jormak in zdaj sem tudi prepričan, da bo uspelo. V šotoru imam dodatno zaposlenih 25 do 30 sodelavcev, zelo upamo, da bodo zopet prišli vsi sodelavci iz prejšnjih let. Največji izzivi so pomanjkanje osebja in višji stroški, od energije do šotora. Teh povišanih stroškov ne moremo kar tako prevaliti na stranke, naš cilj je, da si lahko na jormaku vsak nekaj privošči po kolikor toliko zmernih cenah. Naša posebna ponudba je uradna torta pliberškega jormaka, zvečer se bo šotor spremenil v »party šotor«, kot je vedno bilo. Da sem kot pliberški gostilničar na jormaku, je zame nekakšna dolžnost, treba je biti tam. Na jormaku gotovo nisem samo zaradi zaslužka.

Anna Kunauer-Šumnik,
kavarna Pazzo/Filou

Tudi letos bomo na jormaku zopet prisotni s šotoroma »Filou« in »Pazzo«. Največji izziv je pomanjkanje sodelavcev, iščemo jih po vsej Koroški, to je gotovo največji problem. Šotor Pazzo bo letos nekoliko drugačen in večji, ker sodeloujemo s skupino Meilensten, ki bo pri nas igrala vse štiri dni. Vse bomo storili, da bomo jormak speljali, ker če bodo vsi nehali, ne bo več jormaka. Najbolj enostavno bi bilo, če bi rekli »ne«. Čisto odkrito pa povem, da bi morala občina storiti več, cene za stojnine so dvignili, kaj dosti več pa še ni bilo zaznati.

Matej Trampusch-Novak,
SPD Edinost, Svaveja uta

Vsekakor bo tudi Svaveja uta, šotor slovenskega življa, po končno pozitivnem signalu s strani občine zastopana na Pliberškem jormaku. Prilagajamo se že leta zmeraj novim predpisom, davkom in zdaj še dodatno boleznim. Letos nas še dodatno muči pomanjkanje denarja sponzorjev, morebitni strogi predpisi zdrav­stvenega urada ter bojazen, da je mogoče vso načrtovanje bilo zaman. Stalnice, kot so to srečanje upokojencev, oddaja voščil slovenskega radijskega sporeda, nastop Plechbande in Omizja podjunskih muzikantov bodo tudi letos na programu. Dodatno pa bodo naš kulturni spored kot vsa leta začinili ansambli iz regije.

Wolfgang Stefitz

Trenutno kaže tako, da bomo na jormaku prisotni z enako ponudbo kot leta prej, seveda pa se lahko vedno kaj spremeni, ker je do jormaka še nekaj časa. Največji izziv pri načrtovanju je trenutno vprašanje, ali bomo dobili dovolj sodelavcev, v prejšnjih letih smo jih imeli približno sto. Ne vemo še, če jih bomo spet dobili dovolj. Drugi izziv je podražitev hrane ali na primer maščob za kuhanje. Trenutno načrtujemo, da bo naš veliki šotor enako velik kot v prejšnjih letih.

Lovro Günther,
restavracija Alpe-Adria

Prvič bom s svojo gostilno zastopan na jormaku. Ponudba bo podobna kot v gostilni »Alpe-Adria«. Naš šotor v velikosti 8 x 10 m bo stal na kraju, kjer je bil do sedaj šotor gostilne »Erna«.