Bistrica v Rožu S koroško narodno »Pojdam u Rute« in, kot smo 

od njih vajeni, na visoki umet-niški ravni, so šentjanški tamburaši pospremili občinstvo, ki je docela napolnilo dvorano, v glasbeno-pevski kulturni dogodek večera. Poleg njih so nastopili še Kvintet bratov Smrtnik in Dekleta Smrtnik, krajevni Vocalensemble Carnica in harmonikar Tomaž Boškin. Med posameznimi točkami sporeda pa je vešče povezovala Nadja Keuschnig.

Po pozdravu, čestitkah in željah, da bo leto 2019 za vse uspešno in zdravo, je Štefan Pinter, predsednik SPD Šentjanž, omenil mejnike kulturnega delovanja v minulem letu, na primer tamburaški festival in projekta Arena 18 in 5×20 udarcev. Prisrčno se je za opravljeno delo zahvalil Trude Moschitz, ki je 24 let zavzeto vodila k&k center v Šentjanžu, županji Sonji Feinig pa za podporo društvu. 

Nastop Kvinteta bratov Smrtnik je občutno podžgal dobro počutje v dvorani, ki ga je okrepil še nagovor kapelškega župana Franca Jožefa Smrtnik. Srž njegovih dvojezičnih izvajanj je bila izpoved, da bodimo ponosni na svoje slovenske korenine, na dobro izobrazbo in da smo dvojezični, kar nas usposablja za enakopravno komuniciranje s sosedi v deželi in onkraj meja. Bodimo ponosni na svojo kulturno in jezikovno izročilo, ki daje deželi in njeni podobi posebno dragocen pečat. Z jezikom so povezani običaji in šege, je naglasil Smrtnik, ki je leta 2009 postal župan tržne občine Železna Kapla. To jezikovno in kulturno bogastvo naroda, pokrajine in dežele je treba ohraniti, ga razvijati in ga tudi pokazati navzven, morda tudi v podobi novega dvojezičnega krajevnega napisa.

Domači gost večera Vocalensemble Carnica je v svoj spored vključil tudi zimzeleno »Čej so tiste stezice«. Za njim so na oder prišle Dekleta Smrtnik, tokrat šest sestričen, ki z dušo in srcem držijo pokonci šego in izročilo družinskega petja in prepevanja. Že njihove stare tete so 

svojčas, po drugi svetovni vojni, s petjem navduševale občinstvo tudi preko radijskih valov, živ zgled in vzor pa jim je tudi sorodni Kvintet bratov Smrtnik. Od šumečih domačih gozdov pa do pesmi nepozabnega Oliverja Dragojeviça so dekleta spele večjezičen lok pesmi, tudi in predvsem o ljubezni. Pridružil se jim je harmonikar Tomaž Boškin, učitelj glasbe, zborovodja in prvak na »frajtonarci« in s poskočnimi vižami pokazal, kako mojstrsko pač obvlada meh. Na koncu so bratje in sestrične Smrtnik v blagozvočju in skupno zaključili novoletni koncert in s svojim ubranim petjem ter izbranim sporedom docela obnoreli, navdušili poslušalke in poslušalce v bistriškem kulturem domu. Stoje so jim ploskali.