Publikacija »Mi, Slovenci v Italiji« želi biti predvsem pričevanje o skupni poti, ki sta jo ubrali krovni organizaciji, Slovenska kulturno gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij, nazorsko različni, ki sta nastali v časih prepoznavnih delitev znotraj naše skupnosti. Organizaciji, ki danes nosita odgovornost, da skupaj in povezano zaorjeta ledino novega časa in prostora.

Slovenci v Italiji, tako kot ostale slovenske manjšine v soseščini Slovenije, se moramo čim boljše opremiti za izzive, ki stojijo pred nami. Modeli trdih delitev in iskanja sovražnika za vsako ceno so preživeti in delujejo frustrantno za naše ljudi, predvsem za mlajše generacije. Mladi so naveličani naših pretiranih delitev (večkrat za njimi stojijo tudi finančne računice) in želijo pripadati skupnosti s pozitivnim predznakom, ki je med seboj povezana in predstavlja dodano vrednost v prostoru, kjer živi.

Dialog in sodelovanje sta sredstvo reševanja odprtih vprašanj, znotraj manjšine, med manjšinami in z organizacijami in ustanovami večinskega naroda. Zagovarjam stališče, da je dialog z nam zgodovinsko nasprotnimi sogovorniki nujen in potreben. Pomembno pa je, da v tem kontekstu ohranimo naše narodno, jezikovno in intelektualno dostojanstvo. To moramo storiti, ker smo dolžni pustiti mlajšim generacijam prostor očiščen od trde preteklosti. Dostojanstveno in jasno, kot je jasno, da v tem dialogu osebno bom s ponosom in prepričanostjo zagovarjal mojo bližino vrednotam, ki so nastale v času odporniških gibanj, ki so Evropo rešile nacizma in fašizma. Postaviti moramo temelje neke nove družbe, ki je v našem prostoru nujno večjezična in v kateri je mesto za medetnično spoštovanje. Drugemu moramo priznati to, kar od drugega za nas zahtevamo. Mir in blaginja v prostoru med Alpami in Jadranom naj bosta naš cilj.

Omenjena publikacija naj postane izziv vsem nam, da zmoremo nekaj podobnega vsi skupaj, to je Slovenci v Avstriji, Italiji, na Hrvaškem in Madžarskem. Iščimo skupne vezi, nadaljujmo s pozitivno izkušnjo Slovenske manjšinske koordinacije SLOMAK ter ustvarimo pogoje za skupni spletni časopis. Boljša informiranost med nami je predpogoj za večjo medsebojno solidarnost in bližino. V času, ko v Evropi nevarno dvigajo glavo nacionalno zaprte politike, je povezovanje med nami ne samo potrebno, marveč obvezno. Če tega ne zmoremo, potem smo slabi Evropejci.