Celovec Kakovostna, prikupna in informativna publikacija, ki so jo napisali v treh jezikih – v slovenščini, italijanščini in angleščini –, posreduje strnjeno zaokroženo podobo življenja in delovanja rojakov v Italiji in so jo doslej predstavili mdr. že v Trstu, Rimu in Gorici. Kakor zdaj v Celovcu, je bila deležna lepega sprejema s strani javnosti tudi drugod. 

Radi so se odzvali povabilu Slovenske prosvetne zveze v Celovcu, da brošuro predstavijo tudi koroškim Slovencem v Knjižem centru Haček. V imenu gostitelja SPZ je navzoče in predstavnike obeh krovnih organizacij Slovencev v Italiji pozdravil njen poslovodja Janko Malle. Simpatični dogodek skupne predstavitve skupno izdane publikacije v Hačku, ki deluje v okviru SPZ, je bil vključen v niz vigrednih kulturnih prireditev, ki jih v Hačku redno prirejajo. 

Po uvodu Janka Malleja sta za krovni organizaciji spregovorili pred kratkim izvoljena nova deželna predsednica SKGZ Ksenija Dobrila in pokrajinska predsednica SSO za Videmsko Anna Wedam, vsebinsko pa sta brošuro predstavila urednika Martin Lissiach in Julijan Čavdek.

Zamisel za skupno publikacijo je zrasla na osnovi večletnega plodnega dialoga in sodelovanja obeh predsednikov organizacij – Rudija Pavšiča (SKGZ) in Walterja  Bandlja (SSO). Kot prioriteto pri izzivih za prihodnost so si postavili skupno skrb za razvoj narodne skupnosti.

Poleg zagotovitve njenega obstoja je treba skrbeti predvsem za razvoj narodne skupnosti, kar mora biti glavna skrb krovnih organizacij in vseh drugih dejavnikov, je izpostavila deželna predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenija Dobrila. Pred nekaj tedni je bila izvoljena za deželno predsednico SKGZ in je skupaj z drugimi v Celovcu predstavila trijezično brošuro »Mi, Slovenci v Italiji«. 

Povezovanje, spoznavanje in poznavanje drug drugega ter najti morebitne skupne poti za 

podobne težave je ena glavnih namer nove predsednice SKGZ. Povezovanje narodne skupnosti tudi doma, v Italiji, da je nujno potrebno za obstoj in predvsem razvoj Slovencev.