Spoštovani,

v nemški narodni skupnosti smo v preteklih tednih z zanimanjem spremljali razpravo o sprejetju nove koroške deželne ustave. Tudi nas so na nekaterih točkah zmotila mnenja, ki ne sodijo več v današnji čas, v katerem živimo. Prav tako smo spremljali razpravo v tem delu, ko so nekateri koroški politiki opozarjali na položaj naše narodne skupnosti v Sloveniji. Iz intervjuja z Leno Kolter, ki se ga lahko prebere v 23. številki Novic sprejemamo mnenje mlade koroške Slovenke z veseljem na znanje. Ostro nasprotujemo, da bi se manjšinsko vprašanje, tako v našem primeru, kot v primeru koroških Slovencev zlorabljalo za politične namene. Sami smo mnenja, da smo kot avtohtona manjšina v Sloveniji prikrajšani za veliko pravic, nenazadnje pa je posledično ogrožen tudi naš obstoj. Vendar pa zaradi tega ne nasprotujemo izboljšanju statusa koroških Slovencev, s katerimi že dolgo dobro sodelujemo. Nenazadnje bi rad opozoril na zgodovinsko dejstvo, da so si nemška manjšina v kraljevini Jugoslaviji in pa koroški Slovenci v prvi avstrijski republiki vedno stali ob strani in tako posledično dosegli boljši položaj, vsaka narodna skupnost v svoji državi. Manjšinske pravice so nedotakljive in če gre eni narodni skupnosti dobro, bo imela tudi druga več možnosti za izboljšanje svojega položaja.

Z lepimi pozdravi,

Christian N. Lautischer,

Predsednik Zveze kulturnih društev
nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji