Ločilo Iz vseh treh velikih dolin, Zilje, Roža in Podjune, so v četrtek, 28. februarja, popoldne prišle kmetice v Ločilo pri Podkloštru na prvo žensko omizje SJK. Pobudnica tovrstnega srečanja žensk je kmečkozborska svetnica SJK Marinka Mader-Tschertou, Najekinja v Slovenjem Plajberku. V pozdravu se je najprej zahvalila Gamsovi gospodinji Brigitti Mikl za prisrčen sprejem in gostoljubje ter naglasila, da je poleg osebnega spoznavanja namen omizja tudi in predvsem krepitev medsebojnih stikov in povezave kmetic, skratka vzpostavitev močne medsebojne mreže vzajemnosti in za izmenjavo izkušenj. Kajti »takšna srečanja so važna tudi zato, ker spoznamo druge gospodarske dejavnosti, dobimo nove ideje, nam dajejo zagon in tudi pogum za razširitev ponudbe in dejavnosti na lastnih kmetijah.« Mader-Tschertou je izrazila zadovoljstvo, da je prvo omizje žensk SJK uspelo nekaj dni pred mednarodnim dnevom žena. Navzoča je bila tudi Maja Smrtnik, nova poslovodkinja KIS.

Olja, jagode, mila

Brigitta Mikl je kmeticam obširno predstavila gospodarske dejavnosti in panoge na Gamsovi kmetiji, ki zagotavljajo preživetje družine in obstoj kmetije v neposredni bližini mesta Beljaka in v zelo razseljenem urbanem okolju ter industrijsko in prometno zaznamovani soseščini Brnce. Pri Gamsu se težiščno ukvarjajo s prodajo doma pridelanih izdelkov, se pravi s stiskanjem in preprodajo jedilnih olj, s pridelavo jagod in njihovo predelavo v marmelade ter sokove, z žganjekuho in tudi z izdelovanjem mil. Vse priraste na kmetiji. Olja, laneno, konopljino, bučno, sončnično, sojino, orehovo, ogrščično ali repično, makovo in ričkovo ali totrovo, so hladno stisnjena in vsi pridelovalni in predelovalni postopki vseh izdelkov so seveda certificirani. Izdelke prodajajo v lastni trgovini, ki so jo uredili v lično preurejenih nekdanjih hlevskih prostorih. Tam so tudi stiskalnica za olja in velik seminarski prostor. Pahljača ponujenih in izključno kakovostnih izdelkov je široka. Dodatna dejavnost je pridelava komposta, ki ga v glavnem koristijo za gnojenje njiv. Kemičnih škropil pri Gamsu ne uporabljajo, zato pa na njihovih njivah vselej cvetijo oljne rastline.  

Široka pahljača tematik

Pahljača tematik, vprašanj in problemov, ki so se jim udeleženke omizja posvetile v živahni in temeljiti razpravi, je zelo široka. Veliko breme sta vse hujša in zahtevnejša birokracija in kontrolne inšpekcije. Občutka, da so domači izdelki podvrženi ostrejšim kontrolam kot uvoženi, se kmetje ne morejo znebiti. Ključnega in splošnega pomena sta vprašanji nasledstva na kmetijah in izginjanje kmetijskih ter pridelovalnih površin oz. razseljevanje, kar je posledica prostorsko ureditvene politike. Mnoge kmetije so brez naslednice ali naslednika ter je njihova usoda vprašljiva in ogromne površine najboljše kmetijsko-pridelovalne zemlje izginjajo pod asfaltom in betonom. Vse bolj zaskrbljujoče je tudi, da velike površine in cele kmetije bolj in bolj prehajajo v roke špekulantov in tujih kupcev. 

O čezmejnih stikih

Beseda pa je tekla tudi o čezmejnih stikih, na primer s kmeticami v alpsko-jadranskem prostoru. Zaželeni in dobrodošli pa so tudi strokovni tečaji, ekskurzije in  družabna srečanja ter oddihi, velikega pomena za razvoj teh dejavnosti pa je tudi KIS.   

Naslednje žensko omizje žensk SJK bo za mednarodni dan prehrane (16. oktobra 2019) v Podjuni.