Koroški Slovenci in Slovenke izpovedujemo radost in bolečino, slikamo svoje misli ter upodabljamo napeve življenja v svetu in naša odzivanja nanje v svoji slovenščini. To je srčna zadeva in obenem nepreslišen drobec pravice do samobitnosti, do svojega jezika in kulture. Zato beremo in izdajamo tudi slovenske knjige in si prizadevamo mdr. za svoj slovenski časopis. Slovenščina in iz nje izvirajoča prizadevanja za pravice nas delajo nezamenljive in posebne. Privlačen tudi za drugega pa bom, če se bom poleg zazrtosti v svoje postavil za pravičnost vsepovsod, kjer gre za dostojanstvo in enakopravnost drugega in za njegovo pravico do življenja vrednega življenja. To narekujeta srčna kultura in zdrav um, s tem pa slovensko srce plemenitimo in nadgrajujemo s človečanstvom.

Mednarodni dan žena naj bi bil spominski dan in opomin vsakomur, ki mu solidarnost, enakopravnost in človekovo dostojanstvo niso puhle besede. Čudovit zgled milijonom sta kongovski zdravnik Denis Mukwege in jezidinja Nadia Murad. Vsak na svoj način sta ogromno prispevala k usmerjanju pozornosti in boju proti vojnim zločinom nad ženami in deklicami. Za njun boj proti nasilju nad ženskami v vojni in oboroženih spopadih so ju decembra odlikovali in počastili z Nobelovo nagrado za mir. Ginekolog Denis Mukwege v svoji bolnišnici, ki jo je ustanovil v Demokratični republiki Kongo, zdravi žrtve posilstev in spolnega nasilja – medtem jih je do danes že 50.000 – in Nadia Murad, ki je bila ena od 3.000 jezidinj, ki so bile žrtve posilstev in drugih zlorab samooklicane Islamske države v Iraku, je po posrečenem pobegu iz suženjstva danes aktivistka za človekove pravice. Združeni narodi pa so jo imenovali za ambasadorko dobre volje za dostojanstvo preživelih trgovine z ljudmi.