Čez devet mesecev, 28. februarja 2021, bodo na Koroškem po šestih letih spet občinske in županske volitve. Enotna lista je pri zadnjih volitvah 2015 kandidirala v 21 od 132 koroških občin in dosegla 5.554 glasov oziroma 58 mandatov.

Koroška Ker v zadnjih treh mesecih ni bilo prireditev, se to na Facebooku še najbolj opaža: tisti ki so bili vsa leta aktivni, se zdaj še bolj redno javljajo na socialnem omrežju, drugi, ki so bili bolj mirni, so po letih spet reaktivirali svoje strani. To lahko vzamemo kot indikator, da se bližajo naslednje občinske volitve. Koronakriza pa je tudi  v občinski politiki veliko spremenila. Občinske seje potekajo v telovadnicah in dvoranah. Mnogokrat se sklepa po okrožnici.

Občinske in županske volitve 2015 so bile uspešne za Enotno listo – dejavniki za uspeh pa so bili ob dobrem delu frakcij tudi vključevanje kandidatov iz večinskega prebivalstva, pozicioniranje stran od zgolj manjšinske stranke v smer regionalne stranke in tu in tam tudi sprememba imena krajevne frakcije.

Poklicali smo vse krajevne frakcije, ki so 2015 nastopale pod okriljem deželne Enotne liste, ki v današnji obliki obstaja od leta 1991 dalje. Tedaj se je »Klub slovenskih občinskih odbornikov« (včlanjene so bile vse krajevne frakcije) združil s KEL v deželno Enotno listo. Zanimalo nas je kako daleč so frakcije s pripravami, kdo bo glavni kandidat, kdaj so načrtovana zborovanja in kako je koronakriza prekrižala njihove dosedanje načrte. 

Deželna EL, predsednik Gabriel Hribar:

 »Prvotne načrte je koronakriza podrla,« pravi Hribar. Sestanki in prve načrtovane delavnice so odpadle. Ker naj bi v nekaterih frakcijah prišlo do sprememb na čelu, pa si Hribar želi, da bi se hitro razjasnile lastne strukture. Nato se lahko gradi na načinih komunikacije in vseh drugih področjih, kjer lahko deželna Enotna lista pomaga. »Ponudbe s strani deželne Enotne liste bo precej. Poslužiti se pa morajo te pomoči konec koncev sami,« poudarja Hribar. Pri tem misli Hribar na delavnice in marsikaj več. Hribarjev cilj je, da bi Enotna lista nastopila spet v vseh občinah, kjer je že zastopana.