Pliberk Naslednji kongres mednarodne manjšinske zveze ALCEM prihodnje leto julija, kjer bo v žarišču tema Jezikovno-kulturna identiteta Evrope med enotnostjo in raznolikostjo, bo izvedla na Koroškem Zveza slovenskih organizacij.  

Na nedavni seji predsedstva mednarodne manjšinske zveze ALCEM (Association pour les Langues et Cultures Européennes Menacées / Združenje za ogrožene europske jezike in kulture), prej AIDLCM, ki je zasedalo v Marseillu v Franciji,  so soglasno sprejeli sklep, da bo naslednji kongres organizacije julija 2020  v Celovcu. Generalna tema kongresa bo »Jezikovno-kulturna identiteta Evrope med enotnostjo in raznolikostjo«. Kongres na Koroškem bo organizirala Zveza slovenskih organizacij na Koroškem (ZSO), ki je včlanjena v to mednarodno manjšinsko organizacijo, njen pokrajinski sekretar za Avstrijo pa je bivši predsednik ZSO Marjan Sturm.

Na posnetku v Marseillu z leve: Dolgoletni predsednik in zdaj častni predsednik ALCEM Paul Lefin, pokrajinski sekretar za Avstrijo Marjan Sturm, generalna tajnica Pierrete Berengiet, predsednik Roberto Gonzalez-Quevedo, blagajnik Giles Desecot, podpredsednica Eva Zwitter in podpredsednica Maria Cipres.