Dunaj Povabilo Slovenskega inštituta na ogled razstave priznane koroške umetnice Marie Lassnig je naletelo na močan odziv in predsednik inštituta Herbert Seher se je zahvalil za perfektno vodenje: » … vsi vemo, da je umetnost, posebej pa moderna, dostikrat nerazumljiva. Ne pa v tem primeru! S perfektno dvojezičnostjo in visoko strokovnostjo nam je Mirjam Prohazka odlično približala delo in življenje Marie Lassnig …«

Ob 100-letnici rojstva Marie Lassnig (1919–2014) je Albertina na Dunaju z obširno retrospektivo počastila eno najpomembnejših umetnic 20. in 21. stoletja. 

Razstava vsebuje ključna dela umetnice, ki pokažejo glavne in zelo raznolike faze, ki jih je Maria Lassnig doživela v teku umet-niškega ustvarjanja. Skupna jim je tematika, ki se ukvarja v glavnem z zavestjo lastnega telesa in ki se vleče kakor rdeča nit skozi celoten opus umetnice.

Telo se kot glavni motiv najde že od 1940-ih let naprej v središču umetniškega delovanja Marie Lassnig – že dolgo prej, preden je tematika telesa, tako kot tematika razmerja med moškim in žensko, postala osrednji motiv mednarodne avantgarde. Marija Lassnig je tako pomembna za ključno prelomnico v razvoju moderne umetnosti. 

Rodila se je 8. septembra 1919 v kraju Kappel na Krapskem polju na Koroškem. Med letoma 1940 in 1945 je študirala na Akademiji za likovno umetnost na Dunaju. V času študija se je Lassnig izkazala kot prilagodljiva in neopazna študentka, prejemala je celo številne štipendije.

 Dela, ki so nastala v času nacionalsocia-lizma, so v nasprotju s poznimi deli zelo realistična in naturalistična.  

Šele konec 1950-ih let, ko je spoznala Arnulfa Rainerja, s katerim se je podala v Pariz, se je začela stilistično razvijati v smer, ki je danes karakteristična zanjo. Pariz je bil ena glavnih in najpomembnejših umetniških metropol sveta, kjer je Lassnig spoznala razne »-izme«. Po približevanju s surrealizmom in kubizmom je odkrila zase informel, abstraktno slikarstvo, s katerim je na idealen način lahko izrazila počutje. 

Razstava v Albertini je zapustila globoke vtise pri mnogoštevilni publiki. Tudi skupina iz Koroške se je udeležila strokovnega vodenja Mirjam Prohazka.