V Schremsu je 26. in 27. novembra potekalo nižjeavstrijsko tekmovanje dviganja uteži. Na tem deželnem tekmovanju je Dominik Čertov osvojil prvo mesto v kategoriji do 89 kg. Na tem tekmovanju je sodeloval, ker je član nižjeavstrijske ekipe AKH Vösendorf. V pogovoru je razložil, da je ta tekma bila zanj v prvi vrsti trening, saj se že sedaj osredotoča na cilje v naslednjem letu. Svoje zastavljene cilje je Selan letos dosegel, ko je septembra na mednarodnem tekmovanju v Ljubljani obvladal 308 kg in s tem dosegel normo za avstrijski kader. To mu omogoča dodatne treninge z avstrijsko reprezentanco in možnost nastopanja na nadaljnjih mednarodnih tekmovanjih. Med cilje za naslednje leto prišteva sodelovanje na evropskem prvenstvu. O tem bodo odločali na začetku drugega leta na Salzburškem s treningi avstrijske reprezentance.