Pliberk »Spomin&dejanja – erinnern&handeln«, to je iniciativa za prepoved ustaških in nacističnih shodov na Koroškem, ki združuje okoli trideset civilno-družbenih ustanov, je minulo soboto, 11. maja, skupaj s FIR, mednarodno zvezo uporniških organizacij, priredila v Pliberku zelo izpovedno, odmevno in mednarodno zborovanje. Uporniška in borčevska združenja iz Avstrije, Slovenije, Hrvaške in Italije, predstavniki različnih strank, študentske organizacije, sindikalisti ter umetniki so soglasno podprli zahtevo po prepovedi ustaških in nacističnh shodov in da Koroška ne sme biti kraj mednarodnih nacističnih in ustaških prireditev.

Glasbeno budnico je manifestaciji pripravila šmihelska godba na pihala pod vodstvom Mihe Vavtija. Franjo Habulin, predsednik Zveze antifašističnih borcev in antifašistov Hrvaške, je obžaloval, da se bojo ustaškega shoda v soboto, 18. maja, na Libuški gmajni aktivno udeležili tudi predstavniki hrvaške Cerkve, vlade in parlamenta, ki je pokrovitelj »pliberškega vampirskega plesa«. Govornik je naglasil, da shod ni nič drugega kot žalovanje za propadlo para-državo in za ustaškim gibanjem, ki je hudo omadeževalo hrvaško ime in za sabo pustilo krvavo sled. Deloma huje kot nacisti so ustaši pobijali po nacionalnem oz. »rasnem« in verskem ključu. Habulin se je zahvalil koroški škofiji, da je prepovedala škofovo mašo na ustaškem srečanju in ostro zavrnil trditev o masakru nad Hrvati na Libuški gmajni. V samomorih in medsebojnih obračunih je poginulo nekaj deset oseb, med njimi tudi pazniki v kacetu Jasenovac, drugih mrtvih ali žrtev na Libuški gmajni ni bilo. 

Claudio Maderloni, predstavnik vsedržavnega italijanskega partizanskega združenja ANPI je zahteval evropski zakon o prepovedi vsakršne diskrimincije zaradi drugačnosti in o prepovedi udejstvovanja v nacifašističnem duhu. To zahtevo je v sporočilu podprl tudi generalni tajnik FIR Ulrich Schneider in pozdravil vse oblike protesta proti poveličevanju nacifašizma.

Marjan Križman, podpredsednik Zveze borcev za vrednote NOB Slovenije, je poudaril, da bo le v slogi in skupno mogoče zaustaviti fašizem in nacizem, ki po Evropi nesramno dvigata glavo in ko nekateri pripadniki zahtevajo spremembo meja. Nacizem in fašizem resno ogrožata demokracijo, mir in celovitost Evropske unije. Križman je omenil kolaboracijo slovenskih domobrancev in njihovo zaprisego Hitlerju, a zahvaljujoč narodnoosvobodilnemu boju je Slovenija danes suverena država in članica Evropske unije. 

Zveza koroških partizanov je bila poglavitni nosilec sobotne manifestacije. Tajnik Andrej Mohar je poudaril, da ima vsakdo pravico do dostojnega in mirnega spominjanja. A pri shodu na Libuški gmajni imamo opraviti s skrajno fašistoidno in agresivno ustaško prireditvijo skrajnih desničarskih sil iz Hrvaške na avstrijskih tleh. Shod spodkopava vse demokratične vrednote. To dokazuje tiralica za osmimi avstrijskimi državljani, ki so zoper ustaški shod. Mohar je zahteval prepoved shoda na Libuški gmajni in kritiziral nedejavnost avstrijskih oblasti, ki se naj zgledujejo po koroški škofiji, ki je prepovedala škofovsko mašo na shodu.  

Lena Kolter v imenu celovškega Kluba slovenskih študentk in študentov je poudarila, da sprava s fašizmom pomeni brisanje sledi, zgodovine in sodobnosti. S fašizmom se ni možno spraviti, kajti fašizem ni mnenje, fašizem je zločin!

Manifestacijo so podprli predstavnik Zelenih Niki Kunrath, parlamentarka Martha Bißmann, Harry Koller, SPÖ, Katerina Anastasiou, KPA, sindikalistka Maria Pajnagoč in Nora Christenhuß, avstrijska visokošolska zveza. Mirno in dostojno manfestacijo sta s pesmimi obogatila Reinhart Sellner in Maren Rahman, med posameznimi točkami pa je mojstrsko povezovala Mirjam Zwitter-Šlemic.